A Biblioteca Municipal de Ferrol agradece as doazóns de documentos que contribúen a enriquecer o patrimonio bibliográfico da cidade, aínda que se reserva o dereito de admisión do material doado polos particulares, tendo en conta o interese e a utilidade de devanditos fondos para a biblioteca e os seus usuarios. As doazóns de documentos admítense sen ningún tipo de condición por parte da persoa que efectúe a doazón. A biblioteca decidirá a localización, uso e destino final do material doado en función das súas necesidades.

ORIENTACIÓNS PARA REALIZAR UNHA DOAZÓN

Antes da entrega física dos documentos a persoa doante debe saber:

 • Serán susceptibles de doazón as obras que completen e enriquezan o fondo xeral e de interese local da biblioteca, é dicir, obras de e sobre Ferrol e de autores ferroláns, e libros modernos de temática xeral que non estén no fondo da biblioteca.

Serán rexeitados:

 • Libros en mal estado (encuadernación deteriorada, subliñados, con anotacións, con páxinas amarillentas ou rotas, etc.), excepto os que sexan dun especial valor.
 • Material que xa perteneza ao fondo da Biblioteca.
 • VHS
 • Material obsoleto (manuais de informática, etc.)
 • etc...

Nos casos nos que a doazón sexa rexeitada total ou parcialmente, suministrarase á persoa doante que así o desexe, un directorio de Bibliotecas potencialmente interesadas na recepción do material, ante a cal tramitar directamente a súa doazón.

Os doantes deberán aportar os seus datos de contacto: nome, apelidos, teléfono e e-mail.

Pasos a seguir para realizar unha doazón:

 • Facer una relación das obras que se queren doar.
 • Comprobar no catálogo, http://catalogo-rbgalicia.xunta.gal se a Biblioteca Municipal de Ferrol xa dispón das obras. Neste caso, non se aceptarán, a non ser que sexan exemplares de edicións máis modernas.
 • Contactar coa Biblioteca para especificar a cantidade de obras e concretar a data de recepción das doazóns mediante correo electrónico: biblioteca@ferrol.es ou chamando ao teléfono: 981 944 182
 • Realizar o envío ou traer directamente os documentos á seguinte dirección:
  Biblioteca Municipal de Ferrol
  DOAZÓN
  Praza de España, 2
  15403 Ferrol

Só se aceptarán as doazóns que cumplan os criterios enumerados neste documento. A Biblioteca se reserva o dereito de decidir que obras se incorporan á súa colección. As obras que se incorporen convertiránse en propiedade da biblioteca pública e recibirán o mesmo tratamento documental que o resto da colección con respecto a criterios da súa permanencia.

Destacados