Normas de préstamo:

  • Para utilizar este servizo é necesario ter o carné de lector. Nesta ligazón pode consultar como obtelo.
  • Préstamo a domicilio de cinco libros durante 21 días, coa posibilidade dunha prórroga máis de igual duración, sempre que non estea reservado por outro lector.
  • Préstamo a domicilio durante 7 días, de tres DVDs ou Blu-rays, tres CDs, tres CD-Roms  ou videoxogos e tres revistas, todos con posibilidade dunha prórroga de igual duración, sempre que non estea reservado.
  • Préstamo interbibliotecario e servizo de obtención de documentos: a biblioteca encárgase de proporcionar os materiais bibliográficos e documentais non existentes no seu fondo. O préstamo do orixinal é de 21 días prorrogables por un período de igual duración sempre que non estean reservados.

  • Préstamo institucional de lotes de libros destinados a escolas, institutos, academias e institucións diversas: préstanse treinta libros de adultos, treinta infantiles, diez DVDs ou Blu-rays, diez CDs, 10 CDRoms ou videoxogos por un prazo de 21 días prorrogables por dous períodos de igual duración.
Ver táboa

Destacados