É posible realizar a reserva dun máximo de SEIS documentos. O número máximo de reservas por tipo dematerial é de  TRES para libros e revistas e DOUS para material audiovisual, documentos sonoros e documentos electrónicos e UN para lectores de libros electrónicos. O prazo para recoller as reservas é de tres  días dende que se avisa a persoa interesada. A partir dese prazo, a reserva quedará anulada.

Destacados