Na biblioteca existe un autoservizo de fotocopias.
 
Os usuarios poderán facer fotocopias no equipo dispoñible na planta baixa. O papel será por conta do usuario. Todo o fondo da biblioteca pódese fotocopiar (respectando os dereitos de autor), agás os exemplares pertencentes ó fondo máis antigo, que, por motivos de conservación, está sometido a restricións. 

Destacados