Na biblioteca existe servizo de reprografía.
 
Os usuarios poderán facer fotocopias de materiais que teña a biblioteca, respectando os dereitos de autor, agás os exemplares pertencentes ó fondo máis antigo, que, por motivos de conservación, está sometido a restricións.  en propiedade. 

O papel será por conta do usuario. 

Para poder facer uso do mesmo deberán acudir a algún dos mostradores.

Destacados