Inmobles

Código Nome Situación Data de alta Tipo
1100011 Pazo Municipal Praza de Armas 1958 Urbano
1100020 Terreo do Teatro Jofre Praza de Galicia 1994 Urbano
1100021 Teatro Jofre Praza de Galicia 1994 Urbano
1100031 Biblioteca Municipal do Canton de Molins, (Antigo Quiosco Oasis) Cantón de Molins 1985 Urbano
1100040 Baluarte de San Carlos Canido, rúa Navegantes, rúa Celso Emilio Ferreiro 1986 Urbano
1100041 Caseta en Baluarte de San Carlos, Canido Rúa Celso Emilio Ferreiro, Canido, rúa Navegantes. 1986 Urbano
1100050 Terreo da Casa do Patín Universidade Esteiro-Rúa San Roque e Ánimas cruce Mendizabal 1994 Urbano
1100051 Casa do Patín Universidade Esteiro-Rúa San Roque e Ánimas cruce Mendizabal 1994 Urbano
1100060 Parque Municipal "Raiña Sofía" (Eduardo Ballester) Confluencia dos barrios de Ferrol Vello, Canído e Centro. 1958 Urbano
1100061 Casa das Ciencias; Edificio coordinador de Medio Ambiente Parque Municipal Raiña Sofía 1958 Urbano
1100062 Quiosco do Parque Municipal "Raiña Sofía" Parque Municipal Raiña Sofía 1996 Urbano
1100063 Aseos do Parque Municipal "Raiña Sofía" Parque Municipal Raiña Sofía 1996 Urbano
1100064 Casa do Garda do Parque "Raiña Sofía" Parque Municipal Raiña Sofía 1996 Urbano
1100065 Almacén e oficina do Parque Municipal "Raiña Sofía" Parque Municipal Raiña Sofía 1996 Urbano
1100070 Antigo forte de San Xoán, baluarte de San Xoán Rúa Baluarte, Baluarte de San Xoán 1975 Urbano
1100071 Casa do forte de San Xoán, na rúa Baluarte Rúa Baluarte, Baluarte de San Xoán 1975 Urbano
1100080 Xardíns do Antigo Hospital da Caridade. Centro Cultural Municipal Torrente Ballester Rúa Concepción Arenal 1984 Urbano
1100081 Centro Cultural Municipal Torrente Ballester (antigo Hospital da Caridade) Rúa Concepción Arenal 1984 Urbano
1100090 Zona deportiva de A Malata A Malata 1993 Urbano
1100091 Estadio Municipal de A Malata A Malata 1993 Urbano
1100092 Laguna artificial de A Malata A Malata 1993 Urbano
1100093 Aparcadoiros de A Malata A Malata 1993 Urbano
1100094 Pistas de tenis de A Malata A Malata 1993 Urbano
1100095 Pista de entrenamiento de A Malata A Malata 1993 Urbano
1100101 Centro Comercial Praza do Inferniño Praza do Inferniño 1996 Urbano
1100110 Parcela nº 68 no Polígono da Gándara Polígono da Gándara 1987 Urbano
1100111 Parque de Bombeiros Parcela 68 do Polígono da Gándara 1996 Urbano
1100112 Pista polideportiva de entrenamento Parcela 68 do Polígono da Gándara 1996 Urbano
1100113 Torre de manobras Parcela 68 do Polígono da Gándara 1996 Urbano
1100114 Simulador de fumos Parcela 68 do Polígono da Gándara 1996 Urbano
1100120 Solar Praza de España Praza de España nº 2 1982 Urbano
1100121 Edificio na Praza de España Praza de España nº 2 1982 Urbano
1100141 Mercado Central Entre a rúa Igrexa e rúa Irmandiños 1958 Urbano
1100144 Postos exteriores do Mercado Mercado central 1996 Urbano
1100150 Cemiterio de Catabois Catabois 1958 Urbano
1100150 Solar denominado Areosa parroquia de San Salvador de Serantes 2011 Urbano
1100150 Solar en Areosa, Catabois estrada de Catabois 2011 Urbano
1100150 Solar en Catabois ou Piñeiro parroquia de San Salvador de Serantes 2011 Urbano
1100150 Solar no lugar de Piñeiro. parroquia de San Salvador de Serantes 2011 Urbano
1100150 Solar no sitio chamado Roza e Regueira Grande San Salvador de Serantes 2011 Urbano
1100151 Capela do cemiterio municipal de Catabois Catabois 1958 Urbano
1100152 Sala de autopsias do cemiterio de Catabois Catabois 1958 Urbano
1100153 Casa vivenda do conserxe e capelán do cemiterio de Catabois Catabois 1958 Urbano
1100154 Pórtico de entrada ó cemiterio de Catabois Catabois 1958 Urbano
1100155 Quiosco cemiterio Praza cemiterio de Catabois 1996 Urbano
1100171 Edificio en C/ Méndez Núñez, (Hospicio de Sta Teresa) Rúa Mendez Nuñez, 11 1958 Urbano
1100181 Edificio OMIC, Lugo 56. (Antigo Laboratorio Municipal) Rúa Lugo 56 1958 Urbano
1100191 Mercado de Caranza Polígono de Caranza, avda de Castelao 1996 Urbano
1100200 Parcela E-2 (D- EGB-4) Polígono de Esteiro, rúa San Roque 1984 Urbano
1100210 Parcela nº 61 no Polígono de A Gándara Polígono de A Gándara 1992 Urbano
1100211 Nave industrial de usos multiples no Polígono de A Gándara Polígono de A Gándara 1993 Urbano
1100220 Parcela en S. Xoán de Filgueira S. Xoán de Filgueira, rúa Profesor García Niebla 1990 Urbano
1100221 Cuartel Policía Local S. Xoán de Filgueira, rúa Profesor García Niebla 1996 Urbano
1100222 Galpón 1 en S. Xoán de Filgueira S. Xoán de Filgueira, rúa Profesor García Niebla 1996 Urbano
1100223 Galpón 2 en S. Xoán de Filgueira Estrada S. Xoán, rúa Profesor García Niebla 1996 Urbano
1100224 Galpón 3 en S. Xoán de Filgueira Estrada S. Xoán, rúa Profesor García Niebla 1996 Urbano
1100230 Parque Municipal de Sta Mariña Sta Mariña del Villar 1986 Urbano
1100231 Casa-vivenda do parque de Sta Mariña, (Antigo edificio de Fenosa) Sta Mariña do Vilar 1986 Urbano
1100241 Aparcadoiro do Inferniño Praza do Inferniño 1996 Urbano
1100251 Aparcadoiro e Locais Comercias da Praza de Armas Praza de Armas 1996 Urbano
1100270 Leira (Parque da Graña) Entre rúa Camiño Vello e rúa Real Alta 1958 Urbano
1100271 Escola da Graña Entre rúa Camiño Vello e rúa Real Alta 1958 Urbano
1100272 Hórreo, no Parque da Graña Entre rúa Camiño Vello e rúa Real Alta 1958 Urbano
1100281 Inmoble adicado ao aluguer de bicicletas (antiga Oficina de Información de Turismo) Rúa Castela, intersección avda. das Pías 1996 Urbano
1100291 Porta Nova na rúa Castela Rúa Castela, intersección avda. das Pías 1996 Urbano
1100301 Galpón de pedra na Praza do Inferniño Praza do Inferniño 1996 Urbano
1100311 Palco da música do Inferniño Praza do Inferniño 1996 Urbano
1100321 Quiosco da Praza do Inferniño Praza do Inferniño, estrada a Castela 1996 Urbano
1100331 Edificio de usos multiples Carballo Calero Praza do Inferniño 1993 Urbano
1100340 Terreos da Escola San Felipe San Felipe nº 14 1958 Urbano
1100341 Escola de San Felipe San Felipe nº 14 1958 Urbano
1100350 Solar na rúa Sol nº 26 Rúa Sol nº 26 1972 Urbano
1100351 Casa sita na rúa Sol nº 26 Rúa Sol nº 26 1972 Urbano
1100360 Parcela na rúa María 52-54 Rúa María 52-54 1986 Urbano
1100361 Edificio na rúa María, 52-54 Rúa María 52-54 1996 Urbano
1100370 Parcela na Malata A Malata, Estrada A Malata- Serantes 1996 Urbano
1100380 Xardíns de Herrera, Campo de S. Francisco Rúa Real e rúa Costa de Mella 1996 Urbano
1100391 Palco de Música Praza da Constitución 1958 Urbano
1100400 Parque Infantil en Canido Canido lugar de Codesal 1982 Urbano
1100410 Parcela I-4 en Caranza Polígono Caranza, rúa Xoán de Austria 1984 Urbano
1100420 Parcela IV-CSA en Caranza Polígono Caranza, rúa Exército Español 1984 Urbano
1100430 Parcela VI-N en Caranza Polígono de Caranza, rúa Masaya, Vila do Conde 1984 Urbano
1100441 Parcela III-CCC 40-41-G en Caranza Avda. de Castelao no polígono de Caranza por detrás do Mercado Municipal 2014 Urbano
1100450 Parcela 19-C-2 Avda de Vigo e estrada de Caranza 1984 Urbano
1100460 Terreos para instalacións deportivas en Serantes Beque Aneiros, Serantes 1974 Urbano
1100461 Inmoble, pista polideportiva e zona de xogos infantís Beque, Aneiros, Serantes 2015 Urbano
1100470 Parcela do Palco das Ánimas Ensanche A, r/ Islas Gabeiras, Penela, Rio do tronco 1996 Urbano
1100471 Pavillón polideportivo do Ensanche Ensanche A. rúa Río Xubia con Seselle (Palco das Ánimas) 2016 Urbano
1100480 Sobrante de vía pública na rua Venezuela R/Venezuela 1991 Urbano
1100490 Parcela en Ferrol Vello Entre as rúas Espartero, Baterias e Breogán 1984 Urbano
1100501 Local 4-5, vivenda parcela 10, Polígono de Esteiro, baixo Rúa Fernando VI 1985 Urbano
1100520 Parcela sita no ensanche "B" , patio interior na rúa Cuba (Praza de Cuba) Entre rúa Venezuela e Estrada de Castela. Rúa Cuba 1986 Urbano
1100530 Parcela 25 na rúa Banca Rúa Banca 1986 Urbano
1100550 Terraza na rúa Sol Parte posterior do edificio 118-120 da rúa Sol 1987 Urbano
1100560 Parcela en Caranza Bertón, Caranza, Rúa Ponzos 1988 Urbano
1100570 Parcela, Xardín en Canido Canido, R/Villarrube 1996 Urbano
1100580 Parcela en Raposeiro A Malata Raposeiro-A Malata, pumar, calexóns 1989 Urbano
1100590 Sobrante vía pública na rúa Venezuela Rúa Venezuela 1990 Urbano
1100600 Sobrante vía pública na rúa Venezuela Rúa Venezuela 1990 Urbano
1100610 Sobrante vía pública na rúa Venezuela Rúa Venezuela 1990 Urbano
1100621 Local na rúa Espartero 9-11, 13-15, baixo dereita Rúa Espartero 13-15 1990 Urbano
1100630 Parcela en Xoane Xoane 1990 Urbano
1100631 Casa nº 43 en Xoane Xoane 1990 Urbano
1100640 Xardíns na rúa Pintor Villamil. Praza de Ricardo Segura Rúa Pintor Villamil, rúa Ministro Patiño 1990 Urbano
1100651 Local comercial nº 63 no Polígono de Caranza Polígono de Caranza, edificio nº 10 unidade veciñal 2, C/ Alcalde Quintanilla 1990 Urbano
1100661 Local comercial nº 64 no Polígono de Caranza Polígono de Caranza, edificio nº 10 unidade veciñal 2, C/ Alcalde Quintanilla 2002 Urbano
1100670 Parcela na rúa Pérez Villamil Rúa Pérez Villamil 1993 Urbano
1100681 ATENEO FERROLÁN (antes denominado Concepción Arenal). Casa nº 202-204 na Rúa Magdalena, (Antigo rexi Rúa Magdalena nº 202-204 1958 Urbano
1100701 Edificio Paseo da Mariña. (Fielato Muelle e Escolas Nacionais) Rúa Paseo da Mariña, nº9 1958 Urbano
1100710 Solar na rúa da Virxen Rúa da Virxen 1958 Urbano
1100721 Edificación nº 35 (Almacén anexo ó Fielato de Canido nº5) Estrada de Catabois, Canido 1958 Urbano
1100722 Edificación nª 33 (Fielato da Porta de Canido) Estrada de Catabois, Canido 1958 Urbano
1100761 Sotos na Herrera Herrera 1958 Urbano
1100771 Depósito de auga en Canido Rúa Alegre - Canido 1958 Urbano
1100780 Terreo do depósito de auga de Casal dos Ovos Casal dos Ovos 1958 Urbano
1100781 Depósito de auga de Casal dos Ovos Casal dos Ovos 1958 Urbano
1100790 Terreo para o lavadoiro, Insua, Celso Emilio Ferreiro Insua, Canido, Celso Emilio Ferreiro 1958 Urbano
1100791 Lavadoiro Insua, Celso Emilio Ferreiro Insua, Canido, Celso Emilio Ferreiro 1958 Urbano
1100810 Terreos depositos de auga en Triperias Sta Maria del Villar, Vivendas Sindicales. C/ Carballo 1958 Urbano
1100811 Depósito de auga en Triperias Sta Maria del Villar, Vivendas Sindicales. C/ Carballo 1958 Urbano
1100821 Casa nº 34, na rúa Coruña Rúa Coruña 1958 Urbano
1100831 Local 9, en Caranza, C/Pedro Carvajal Bloque 41 Portal 20, Baixo Caranza, Polígono residencial Camilo Alonso Vega 1985 Urbano
1100840 Terreos para centros de E.X.B. Parcela III-33 en Caranza Caranza, rúa Cuco Ruíz 1972 Urbano
1100850 Parcela para Grupo Escolar en Catabois Estrada de Catabois 1972 Urbano
1100861 Casa nº 23 da rúa Atocha Rúa Atocha 1996 Urbano
1100880 Terreo na rúa Sartaña Confluencia rúa Sartaña e rúa Nova Caranza 1996 Urbano
1100890 Parcela 2-R na rúa Sartaña Confluencia rúa Sartaña e rúa Nova Caranza 1996 Urbano
1100910 Parcela III-27-N no Polígono de Caranza Polígono de Caranza, C/ Cuco Ruiz 1996 Urbano
1100920 Parcela II-20-N no Polígono de Caranza Polígono de Caranza, C/ Xoán de Austria 1996 Urbano
1100930 Zona verde na rúa Santa Comba Rúa Santa Comba e Avda das Pías 1986 Urbano
1100940 Parcela, sobrante de vía pública en rúa Sánchez Calviño Rúa Sánchez Calviño, Paraguay 1996 Urbano
1100950 Parcela, sobrante de vía pública en rúa Sánchez Calviño Rúa Sánchez Calviño, Paraguay 1996 Urbano
1100960 Parcela do Centro Cívico de Caranza Caranza avda. de Castelao, rúa Xoán de Austria 1996 Urbano
1100970 Sobrante de vía pública na rúa Venezuela Rúa Venezuela 1996 Urbano
1100980 Parque zona de recreo Confluencia rúa Río Xallas e rúa Monfero, ensanche "A" 1996 Urbano
1100990 Parcela sita en Borrallas Rúa Sánchez Calviño 1996 Urbano
1101000 Zona verde en Canido Canido lugar de Codesal 1982 Urbano
1101010 Zona verde no Polígono de Caranza Polígono de A Gándara 1996 Urbano
1101030 Terreo destinado a campo en Outeiro Caranza-Bertón 1990 Urbano
1101051 Casa. Antiga escola Mandia Mandia 1958 Urbano
1101071 Lavadoiro de A Cabana A Cabana 1958 Urbano
1101080 Parcela en Catabois, antigo polígono de tiro Catabois 1986 Urbano
1101090 Parcela ZV-70 na rúa Castela Rúa Castela, rúa Novo Trazado, Rúa Curros Enríquez 1989 Urbano
1101100 Parcela a labrantío en Bertón Sta María de Caranza 1990 Urbano
1101110 Terreo a labrantío en A Revolta Sta María de Caranza 1990 Urbano
1101120 Terreo a labrantío en Sitio de Chousa da Revolta Sta María de Caranza 1990 Urbano
1101130 Terreo a labrantío en Rozas do Bertón Rozas do Bertón 1992 Urbano
1101150 Parcela, terreo a labrantío en Bertón Bertón a Revolta 1996 Urbano
1101160 Terreo depósito de auga en Trave Trave Casal dos ovos 1958 Urbano
1101170 Parcela en Avda. A Gándara Avd. A Gándara, Avd. As Pías 1986 Urbano
1101171 Grada e instalacións Escola de fútbol da Gándara, Avd. As Pías 1996 Urbano
1101172 Vestiario e servicios Escola de fútbol da Gándara, Avd. As Pías 1996 Urbano
1101180 Campus Universitario de Esteiro, Antigo Hospital da Mariña Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101181 Politécnica superior Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101182 Antigo pavillón de oficiais Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101183 Edificio destinado a Vicerrectorado, Salón de actos e despachos Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101184 Pavillón de Facultade de Medicina Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101185 Centro de Investigación Tecnolóxicas Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101186 Facultade de Humanidades, Biblioteconomía e Documentación Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101187 Comedor universitario Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101188 Capela Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101189 Cafetería e S.A.P.E. Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101191 Sá de autopsias e depósito de cadáveres Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101192 Edificio destinado a Facultade de enfermería Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101193 Galpón-Bodega Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101194 Antigo pavillón de ladrillo Campus Universitario de Esteiro, r/ Mendizábal, r/ San Roque e Ánimas 1996 Urbano
1101201 Pavillón polideportivo da Malata Estrada da Malata 1985 Urbano
1101202 Pistas de tenis da Malata Estrada da Malata, zona deportiva 1996 Urbano
1101203 Piscina infantil da Malata Estrada da Malata, zona deportiva 1996 Urbano
1101210 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Dez do Marzal, en Recimil 1996 Urbano
1101211 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101221 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101231 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101241 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101251 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101261 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101270 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Dez do Marzal, en Recimil 1996 Urbano
1101271 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101281 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101291 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101301 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101311 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101321 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101330 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Dez do Marzal, en Recimil 1996 Urbano
1101331 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101341 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101351 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101361 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101371 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101381 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101390 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Dez do Marzal, en Recimil 1996 Urbano
1101391 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101401 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101411 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101421 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101431 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101441 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa Dez do Marzal, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101450 Parcela do edificio nº 22 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1101451 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 22 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101461 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 22 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101471 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 22 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101481 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 22 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101491 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 22 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101501 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 22 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101511 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 22 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101521 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 22 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101530 Parcela do edificio nº 20 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1101531 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 20 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101541 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 20 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101551 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 20 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101561 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 20 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101571 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 20 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101581 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 20 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101590 Parcela do edificio nº 18 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1101591 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 18 da Estrada de Castela, en Recimil, con acceso directo dende o exterior 1996 Urbano
1101601 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 18 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101611 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 18 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101621 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 18 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101631 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 18 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101641 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 18 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101651 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 18 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101660 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Betanzos, en Recimil 1996 Urbano
1101661 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con acceso directo dende o exterior pol 1996 Urbano
1101671 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101681 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101691 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101701 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101711 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101721 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101730 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Betanzos, en Recimil 1996 Urbano
1101731 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101741 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101751 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101761 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101771 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101781 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101790 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Betanzos, en Recimil 1996 Urbano
1101791 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101801 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101811 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101821 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101831 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101841 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101850 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Betanzos, en Recimil 1996 Urbano
1101851 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101861 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101871 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101881 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101891 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101901 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101910 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Betanzos, en Recimil 1996 Urbano
1101911 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Betanzos en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1101921 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101931 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101941 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101951 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101961 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101971 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101980 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Betanzos, en Recimil 1996 Urbano
1101981 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1101991 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102001 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102011 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102021 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102031 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102040 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Betanzos, en Recimil 1996 Urbano
1102041 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102051 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102061 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102071 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102081 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102091 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102100 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Betanzos, en Recimil 1996 Urbano
1102101 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, á esquerda do portal con acceso directo 1996 Urbano
1102111 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102121 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102131 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102141 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102151 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102161 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102171 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102181 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Betanzos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102190 Parcela do edificio nº1 das Vivendas Protexidas R/ Ares, en Recimil 1996 Urbano
1102191 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102201 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102211 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102221 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102231 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102241 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102250 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Ares, en Recimil 1996 Urbano
1102251 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 2 da Rúa de Ares, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo den 1996 Urbano
1102261 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 2 da Rúa de Ares, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo de 1996 Urbano
1102271 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102281 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102291 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102301 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102311 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102321 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102330 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Ares, en Recimil 1996 Urbano
1102331 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 3 da Rúa de Ares, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo d 1996 Urbano
1102341 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102351 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102361 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102371 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102381 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102391 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102400 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Ares, en Recimil 1996 Urbano
1102401 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Ares, Recimil, á dereita do portal con acceso directo dende o 1996 Urbano
1102411 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Ares, Recimil, á esquerda do portal con acceso directo dende 1996 Urbano
1102421 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102431 Vivenda protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102441 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102451 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102461 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102471 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Ares, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102480 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Neda, en Recimil 1996 Urbano
1102481 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102491 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102501 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102511 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102521 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102531 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102541 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102551 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102560 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Neda, en Recimil 1996 Urbano
1102561 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102571 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102581 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102591 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102601 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102611 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102621 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102631 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102640 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Neda, en Recimil 1996 Urbano
1102641 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102651 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102661 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102671 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102681 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102691 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102701 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102711 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102720 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Neda, en Recimil 1996 Urbano
1102721 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Neda, Recimil, á dereita do portal con acceso directo dende o 1996 Urbano
1102731 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102741 Vivenda protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102751 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102761 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102771 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102781 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102791 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102801 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Neda, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1102810 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ As Pontes de García Rodríguez, en Recimil 1996 Urbano
1102811 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1102821 Vivenda protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1102831 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1102841 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1102851 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1102861 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1102871 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1102881 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1102890 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ As Pontes de García Rodríguez, en Recimil 1996 Urbano
1102891 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1102901 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1102911 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1102921 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1102931 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1102941 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1102951 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1102961 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1102970 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ As Pontes de García Rodríguez, en Recimil 1996 Urbano
1102971 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1102981 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1102991 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103001 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103011 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1103021 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1103031 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103041 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103050 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ As Pontes de García Rodríguez, en Recimil 1996 Urbano
1103051 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1103061 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1103071 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103081 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103091 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1103101 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1103111 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103121 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103130 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ As Pontes de García Rodríguez, en Recimil 1996 Urbano
1103131 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1103141 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1103151 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103161 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103171 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1103181 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1103191 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103201 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103210 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ As Pontes de García Rodríguez, en Recimil 1996 Urbano
1103211 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1103221 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola esca 1996 Urbano
1103231 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103241 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103251 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1103261 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola es 1996 Urbano
1103271 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103281 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de As Pontes de García Rodríguez, en Recimil, con entrada pola e 1996 Urbano
1103290 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103291 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103301 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103311 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103321 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103331 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103341 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103350 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103351 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103361 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103371 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103381 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103391 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103401 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103410 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103411 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103421 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103431 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103441 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103451 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103461 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103470 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103471 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á dereita do portal con acces 1996 Urbano
1103481 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103491 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103501 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103511 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103521 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103531 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103541 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103551 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 4 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103560 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103561 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á dereita do portal con acces 1996 Urbano
1103571 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á esquerda do portal con acce 1996 Urbano
1103581 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103591 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103601 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103611 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103621 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103631 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103641 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103651 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 5 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103660 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103661 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á dereita do portal con acces 1996 Urbano
1103671 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á esquerda do portal con acce 1996 Urbano
1103681 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103691 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103701 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103711 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103721 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103731 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103741 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103751 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 6 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103760 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103761 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á dereita do portal con acces 1996 Urbano
1103771 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á esquerda do portal con acce 1996 Urbano
1103781 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103791 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103801 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103811 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103821 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103831 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103840 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103841 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á dereita do portal con acces 1996 Urbano
1103851 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á esquerda do portal con acce 1996 Urbano
1103861 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103871 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103881 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103891 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103901 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103911 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103920 Parcela do edificio nº 9 das Vivendas Protexidas R/ Alvarez de Sotomaior, en Recimil 1996 Urbano
1103921 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á dereita do portal con acces 1996 Urbano
1103931 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, á esquerda do portal con acce 1996 Urbano
1103941 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 9 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103951 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 9 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1103961 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 9 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103971 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 9 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira co 1996 Urbano
1103981 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 9 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1103991 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 9 da Rúa Álvarez de Soutomaior, en Recimil, con entrada pola escaleira com 1996 Urbano
1104000 Parcela do edificio nº 16 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1104001 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, á dereita do Portal 1996 Urbano
1104011 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, á esquerda do Portal, con acceso di 1996 Urbano
1104021 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104031 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104041 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104051 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104061 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104071 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104081 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104091 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 16 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104100 Parcela do edificio nº 14 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1104101 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 14 da Estrada de Castela, en Recimil, á dereita do portal, con acceso dir 1996 Urbano
1104111 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 14 da Estrada de Castela, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso di 1996 Urbano
1104121 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 14 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104131 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 14 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104141 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 14 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104151 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 14 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104161 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 14 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104171 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 14 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104180 Parcela do edificio nº 12 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1104181 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 12 da Estrada de Castela, en Recimil, á dereita do portal, con acceso dir 1996 Urbano
1104191 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 12 da Estrada de Castela, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso di 1996 Urbano
1104201 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 12 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104211 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 12 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104221 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 12 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104231 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 12 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104241 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 12 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104251 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 12 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104260 Parcela do edificio nº 14 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104261 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 14 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104271 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 14 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso dir 1996 Urbano
1104281 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 14 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104291 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 14 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104301 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 14 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104311 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 14 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104321 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 14 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104331 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 14 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104340 Parcela do edificio nº 12 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104341 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 13 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104351 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 13 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dir 1996 Urbano
1104361 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 13 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104371 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 13 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104381 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 13 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104391 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 13 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104401 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 13 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104411 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 13 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104420 Parcela do edificio nº 12 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104421 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 12 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104431 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 12 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dir 1996 Urbano
1104441 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 12 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104451 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 12 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104461 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 12 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104471 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 12 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104481 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 12 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104491 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 12 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104500 Parcela do edificio nº 11 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104501 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104511 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dir 1996 Urbano
1104521 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104531 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104541 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104551 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104561 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104571 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104581 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104591 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 11 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104600 Parcela do edificio nº 10 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104601 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104611 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dir 1996 Urbano
1104621 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104631 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104641 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104651 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104661 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104671 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104681 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104691 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 10 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104700 Parcela do edificio nº 9 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104701 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1104711 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104721 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104731 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104741 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104751 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104761 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104771 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104781 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104791 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 9 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104800 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104801 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1104811 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104821 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104831 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104841 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104851 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104861 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104871 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104880 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104881 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1104891 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104901 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104911 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104921 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104931 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104941 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104951 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104960 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1104961 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1104971 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1104981 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1104991 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105001 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105011 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105021 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105031 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105040 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1105041 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105051 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105061 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105071 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105081 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105091 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105100 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1105101 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105111 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105121 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105131 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105141 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105151 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105160 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1105161 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105171 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105181 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105191 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105201 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105211 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105220 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1105221 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105231 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105241 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105251 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105261 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105271 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105280 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Ortigueira, en Recimil 1996 Urbano
1105281 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1105291 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105301 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105311 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105321 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105331 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105341 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105351 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105361 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Ortigueira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105370 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Somozas, en Recimil 1996 Urbano
1105371 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105381 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105391 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105401 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105411 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105421 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105430 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Somozas, en Recimil 1996 Urbano
1105431 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 2 da Rúa de Somozas, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1105441 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105451 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105461 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105471 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105481 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105491 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105500 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Somozas, en Recimil 1996 Urbano
1105501 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105511 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105521 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105531 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105541 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105551 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105560 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Somozas, en Recimil 1996 Urbano
1105561 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Somozas, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1105571 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Somozas, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1105581 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105591 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105601 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105611 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105621 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105631 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Somozas, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105640 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Narón, en Recimil 1996 Urbano
1105641 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105651 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105661 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105671 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105681 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105691 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105701 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105711 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105720 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Narón, en Recimil 1996 Urbano
1105721 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105731 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105741 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105751 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105761 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105771 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105781 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105791 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105800 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Narón, en Recimil 1996 Urbano
1105801 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105811 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105821 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105831 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105841 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105851 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105861 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105871 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105880 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Narón, en Recimil 1996 Urbano
1105881 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105891 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105901 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105911 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105921 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105931 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105941 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105951 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105960 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Narón, en Recimil 1996 Urbano
1105961 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105971 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105981 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1105991 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106001 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106011 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106021 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106031 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106040 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Narón, en Recimil 1996 Urbano
1106041 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106051 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106061 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106071 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106081 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106091 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106101 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106111 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Narón, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106120 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Cedeira, en Recimil 1996 Urbano
1106121 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1106131 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106141 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106151 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106161 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106171 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106181 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106191 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106201 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106210 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Cedeira, en Recimil 1996 Urbano
1106211 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106221 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106231 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106241 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106251 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106261 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106271 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106281 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106290 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Cedeira, en Recimil 1996 Urbano
1106291 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106301 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106311 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106321 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106331 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106341 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106351 Vivenda Protexida Terceira Dereita Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106361 Vivenda Protexida Terceira Esquerda Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106370 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Cedeira, en Recimil 1996 Urbano
1106371 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106381 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106391 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106401 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106411 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106421 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106431 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106441 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106450 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Cedeira, en Recimil 1996 Urbano
1106451 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106461 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106471 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106481 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106491 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106501 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106511 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106521 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106530 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Cedeira, en Recimil 1996 Urbano
1106531 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106541 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106551 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106561 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106571 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106581 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106591 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106601 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106610 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Cedeira, en Recimil 1996 Urbano
1106611 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106621 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106631 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106641 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106651 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106661 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106671 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 7 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106681 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 7 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106690 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Cedeira, en Recimil 1996 Urbano
1106691 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1106701 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1106711 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106721 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106731 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106741 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106751 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106761 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106771 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106781 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 8 da Rúa de Cedeira, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106790 Parcela do edificio nº 9 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1106791 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1106801 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1106811 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106821 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106831 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106841 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106851 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106861 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106871 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106881 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 9 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106890 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1106891 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1106901 Local Comercial "A" Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1106911 Local Comercial "B" Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1106921 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106931 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106941 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106951 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106961 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106971 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106981 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1106991 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 8 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107000 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1107001 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1107011 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107021 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107031 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107041 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107051 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107061 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107071 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107081 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 7 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107090 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1107091 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1107101 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1107111 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107121 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107131 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107141 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107151 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107161 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107171 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107181 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107190 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1107191 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107201 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107211 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107221 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107231 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107241 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107251 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107261 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107270 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1107271 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107281 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107291 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107301 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107311 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107321 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107331 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107341 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107350 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1107351 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107361 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107371 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107381 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107391 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107401 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107411 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107421 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107430 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1107431 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107441 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107451 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107461 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107471 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107481 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107491 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107501 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107510 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Pontedeume, en Recimil 1996 Urbano
1107511 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 1 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1107521 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107531 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107541 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107551 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107561 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107571 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Pontedeume, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107580 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1107581 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107591 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107601 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107611 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107621 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107631 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107640 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1107641 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107651 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107661 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107671 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107681 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107691 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107700 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1107701 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107711 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107721 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107731 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107741 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107751 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107760 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1107761 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1107771 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1107781 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107791 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107801 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107811 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107821 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107831 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107840 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1107841 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 5 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1107851 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 5 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1107861 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107871 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107881 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107891 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107901 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107911 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107920 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1107921 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1107931 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1107941 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107951 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107961 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107971 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107981 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1107991 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108000 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1108001 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1108011 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108021 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108031 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108041 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108051 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108061 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108070 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1108071 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1108081 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1108091 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108101 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108111 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108121 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108131 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108141 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108150 Parcela do edificio nº 9 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1108151 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1108161 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1108171 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 9 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108181 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 9 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108191 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 9 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108201 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 9 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108211 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 9 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108221 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 9 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108230 Parcela do edificio nº 10 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1108231 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 10 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1108241 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 10 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1108251 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 10 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108261 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 10 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108271 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 10 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108281 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 10 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108291 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 10 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108301 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 10 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108310 Parcela do edificio nº 11 das Vivendas Protexidas R/ Euzkadi, en Recimil 1996 Urbano
1108311 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 11 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1108321 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 11 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1108331 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 11 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108341 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 11 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108351 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 11 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108361 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 11 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108371 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 11 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108381 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 11 da Rúa de Euzkadi, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108390 Parcela do edificio nº 10 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1108391 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 10 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108401 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 10 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108411 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 10 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108421 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 10 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108431 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 10 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108441 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 10 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108451 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 10 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108461 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 10 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108470 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1108471 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Estrada de Castela, en Recimil, á dereita do portal, con acceso dire 1996 Urbano
1108481 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Estrada de Castela, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso dir 1996 Urbano
1108491 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108501 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108511 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108521 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108531 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108541 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Estrada de Castela, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108550 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas Estrada de Castela, en Recimil 1996 Urbano
1108630 Parcela do edificio nº 12 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1108631 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 12 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a dereita do portal con acceso directo 1996 Urbano
1108641 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 12 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a esquerda do portal con acceso direct 1996 Urbano
1108651 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 12 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108661 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 12 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108671 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 12 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108681 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 12 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108691 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 12 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108701 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 12 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108710 Parcela do edificio nº 11 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1108711 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 11 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a dereita do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1108721 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 11 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1108731 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 11 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108741 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 11 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108751 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 11 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108761 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 11 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108771 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 11 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108781 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 11 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108790 Parcela do edificio nº 10 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1108791 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 10 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a dereita do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1108801 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 10 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1108811 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 10 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108821 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 10 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108831 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 10 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108841 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 10 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108851 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 10 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108861 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 10 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108870 Parcela do edificio nº 9 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1108871 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a dereita do portal con acceso directo 1996 Urbano
1108881 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 9 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a esquerda do portal con acceso directo 1996 Urbano
1108891 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 9 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108901 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 9 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108911 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 9 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108921 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 9 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108931 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 9 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108941 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 9 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108950 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1108951 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Mugardos, en Recimil, á dereita do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1108961 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Mugardos, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1108971 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108981 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1108991 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109001 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109011 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109021 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109030 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1109031 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1109041 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1109051 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109061 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109071 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109081 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109091 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109101 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109110 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1109111 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1109121 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1109131 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109141 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109151 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109161 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109171 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109181 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109190 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1109191 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 5 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1109201 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 5 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1109211 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109221 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109231 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109241 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109251 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109261 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109270 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1109271 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109281 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109291 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109301 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109311 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109321 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109330 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1109331 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109341 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109351 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109361 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109371 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109381 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109391 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1109391 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109401 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109411 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109421 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109431 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109441 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109450 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Mugardos, en Recimil 1996 Urbano
1109451 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 1 da Rúa de Mugardos, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1109461 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109471 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109481 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109491 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109501 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109511 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Mugardos, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109520 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Valdoviño, en Recimil 1996 Urbano
1109521 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Valdoviño en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109531 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Valdoviño en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109541 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Valdoviño en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109551 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Valdoviño en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109561 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Valdoviño en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109571 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Valdoviño en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109581 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Valdoviño en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109591 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Valdoviño en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109600 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Valdoviño, en Recimil 1996 Urbano
1109601 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109611 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109621 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109631 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109641 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109651 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109661 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109671 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109680 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Valdoviño, en Recimil 1996 Urbano
1109681 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109691 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109701 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109711 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109721 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109731 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109741 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109751 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109760 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Valdoviño, en Recimil 1996 Urbano
1109761 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, a dereita do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1109771 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109781 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109791 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109801 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109811 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109821 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109831 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109841 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109850 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Valdoviño, en Recimil 1996 Urbano
1109851 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, a dereita do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1109861 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1109871 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109881 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109891 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109901 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109911 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109921 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109931 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta tercera da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109941 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta tercera da casa nº 5 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109950 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Valdoviño, en Recimil 1996 Urbano
1109951 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, a dereita do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1109961 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109971 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109981 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1109991 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110001 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110011 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110021 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110031 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110040 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Valdoviño, en Recimil 1996 Urbano
1110041 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, a dereita do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1110051 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1110061 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110071 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110081 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110091 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110101 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110111 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110121 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110131 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 7 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110140 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Valdoviño, en Recimil 1996 Urbano
1110141 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, a dereita do portal, con acceso direct 1996 Urbano
1110151 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso direc 1996 Urbano
1110161 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110171 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110181 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110191 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110201 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110211 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110221 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110231 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 8 da Rúa de Valdoviño, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110240 Parcela do edificio nº 1 das Vivendas Protexidas R/ Ricardo Carballo Calero, en Recimil 1996 Urbano
1110241 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110251 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 1 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110261 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110271 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 1 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110281 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110291 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 1 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110301 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110311 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 1 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110320 Parcela do edificio nº 2 das Vivendas Protexidas R/ Ricardo Carballo Calero, en Recimil 1996 Urbano
1110321 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110331 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 2 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110341 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110351 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 2 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110361 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110371 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 2 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110381 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110391 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 2 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110400 Parcela do edificio nº 3 das Vivendas Protexidas R/ Ricardo Carballo Calero, en Recimil 1996 Urbano
1110401 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110411 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 3 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110421 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110431 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 3 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110441 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110451 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 3 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110461 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110471 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 3 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110480 Parcela do edificio nº 4 das Vivendas Protexidas R/ Ricardo Carballo Calero, en Recimil 1996 Urbano
1110481 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110491 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 4 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110501 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110511 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 4 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110521 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110531 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 4 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110541 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110551 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 4 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110560 Parcela do edificio nº 5 das Vivendas Protexidas R/ Ricardo Carballo Calero, en Recimil 1996 Urbano
1110561 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110571 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 5 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110581 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110591 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 5 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110601 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110611 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 5 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110621 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110631 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 5 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110640 Parcela do edificio nº 6 das Vivendas Protexidas R/ Ricardo Carballo Calero, en Recimil 1996 Urbano
1110641 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110651 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 6 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110661 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110671 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 6 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110681 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110691 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 6 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110701 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110711 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 6 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110720 Parcela do edificio nº 7 das Vivendas Protexidas R/ Ricardo Carballo Calero, en Recimil 1996 Urbano
1110721 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110731 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 7 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110741 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110751 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 7 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110761 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110771 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 7 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110781 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 7 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110791 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 7 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110800 Parcela do edificio nº 8 das Vivendas Protexidas R/ Ricardo Carballo Calero, en Recimil 1996 Urbano
1110801 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110811 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 8 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleira 1996 Urbano
1110821 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110831 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 8 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110841 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110851 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 8 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escaleir 1996 Urbano
1110861 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 8 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110871 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 8 da Rúa de Ricardo Carballo Calero, en Recimil, con entrada pola escalei 1996 Urbano
1110880 Parcela do edificio nº 23 das Vivendas Protexidas Praza de España, en Recimil 1996 Urbano
1110881 Local Comercial Planta baixa da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo d 1996 Urbano
1110891 Local Comercial Planta baixa da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1110901 Vivenda Protexida Baixo Centro Planta baixa da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110911 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110921 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110931 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110941 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110951 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110961 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110971 Vivenda Protexida Cuarto Dereita Planta cuarta da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110981 Vivenda Protexida Cuarto Esquerda Planta cuarta da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1110991 Vivenda Protexida Quinto Dereita Planta quinta da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111001 Vivenda Protexida Quinto Esquerda Planta quinta da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111011 Vivenda Protexida Sexto Dereita Planta sexta da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111021 Vivenda Protexida Sexto Esquerda Planta sexta da casa nº 23 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111030 Parcela do edificio nº 24 das Vivendas Protexidas Praza de España, en Recimil 1996 Urbano
1111031 Local Comercial Planta baixa da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo d 1996 Urbano
1111041 Local Comercial Planta baixa da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1111051 Vivenda Protexida Baixo Centro Planta baixa da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111061 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111071 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111081 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111091 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111101 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111111 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111121 Vivenda Protexida Cuarto Dereita Planta cuarta da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111131 Vivenda Protexida Cuarto Esquerda Planta cuarta da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111141 Vivenda Protexida Quinto Dereita Planta quinta da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111151 Vivenda Protexida Quinto Esquerda Planta quinta da casa nº 24 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111160 Parcela do edificio nº 25 das Vivendas Protexidas Praza de España, en Recimil 1996 Urbano
1111161 Local Comercial Planta baixa da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo d 1996 Urbano
1111171 Local Comercial Planta baixa da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1111181 Vivenda Protexida Baixo Centro Planta baixa da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111191 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111201 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111211 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111221 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111231 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111241 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111251 Vivenda Protexida Cuarto Dereita Planta cuarta da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111261 Vivenda Protexida Cuarto Esquerda Planta cuarta da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111271 Vivenda Protexida Quinto Dereita Planta quinta da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111281 Vivenda Protexida Quinto Esquerda Planta quinta da casa nº 25 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111290 Parcela do edificio nº 26 das Vivendas Protexidas Praza de España, en Recimil 1996 Urbano
1111291 Local Comercial Planta baixa da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo d 1996 Urbano
1111301 Local Comercial Planta baixa da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1111311 Vivenda Protexida Baixo Centro Planta baixa da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111321 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111331 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111341 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111351 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111361 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111371 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111381 Vivenda Protexida Cuarto Dereita Planta cuarta da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111391 Vivenda Protexida Cuarto Esquerda Planta cuarta da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111401 Vivenda Protexida Quinto Dereita Planta quinta da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111411 Vivenda Protexida Quinto Esquerda Planta quinta da casa nº 26 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111420 Parcela do edificio nº 27 das Vivendas Protexidas Praza de España, en Recimil 1996 Urbano
1111421 Local Comercial Planta baixa da casa nº 27 da Praza de España, en Recimil, á dereita do portal, con acceso directo d 1996 Urbano
1111431 Local Comercial Planta baixa da casa nº 27 da Praza de España, en Recimil, á esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1111441 Vivenda Protexida Baixo Centro Planta baixa da casa nº 27 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111451 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 27 da Praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111461 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111471 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111481 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111491 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111501 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111511 Vivenda Protexida Cuarto Dereita Planta cuarta da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111521 Vivenda Protexida Cuarto Esquerda Planta cuarta da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111531 Vivenda Protexida Quinto Dereita Planta quinta da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111541 Vivenda Protexida Quinto Esquerda Planta quinta da casa nº 27 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111550 Parcela do edificio nº 28 dasVivendas Protexidas Praza de España, en Recimil 1996 Urbano
1111551 Local Comercial Planta baixa da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo d 1996 Urbano
1111561 Local Comercial Planta baixa da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1111571 Vivenda Protexida Baixo Centro Planta baixa da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111581 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111591 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111601 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111611 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111621 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111631 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111641 Vivenda Protexida Cuarto Dereita Planta cuarta da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111651 Vivenda Protexida Cuarto Esquerda Planta cuarta da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111661 Vivenda Protexida Quinto Dereita Planta quinta da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111671 Vivenda Protexida Quinto Esquerda Planta quinta da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111681 Vivenda Protexida Sexto Dereita Planta sexta da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111691 Vivenda Protexida Sexto Esquerda Planta sexta da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111701 Vivenda Protexida Sétimo Dereita Planta sétima da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111711 Vivenda Protexida Sétimo Esquerda Planta sétima da casa nº 28 da praza de España, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111720 Parcela do edificio nº 115 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1111721 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1111731 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1111741 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111751 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111761 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111771 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111781 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111791 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111801 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111811 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 115 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111820 Parcela do edificio nº 117 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1111821 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 117 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111831 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 117 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111841 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 117 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111851 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 117 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111861 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 117 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111871 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 117 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111881 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 117 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111891 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 117 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111900 Parcela do edificio nº 119 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1111901 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 119 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111911 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 119 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111921 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 119 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111931 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 119 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111941 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 119 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111951 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 119 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111961 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 119 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111971 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 119 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111980 Parcela do edificio nº 121 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1111981 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 121 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1111991 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 121 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112001 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 121 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112011 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 121 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112021 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 121 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112031 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 121 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112041 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 121 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112051 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 121 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112060 Parcela do edificio nº 123 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1112061 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 123 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112071 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 123 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112081 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 123 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112091 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 123 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112101 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 123 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112111 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 123 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112121 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 123 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112131 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 123 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112140 Parcela do edificio nº 125 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1112141 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1112151 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1112161 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112171 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112181 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112191 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112201 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112211 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112221 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112231 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 125 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112240 Parcela do edificio nº 127 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1112241 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1112251 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1112261 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112271 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112281 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112291 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112301 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112311 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112321 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112331 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 127 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112340 Parcela do edificio nº 129 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1112341 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 129 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112351 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 129 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112361 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 129 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112371 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 129 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112381 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 129 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112391 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 129 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112401 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 129 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112411 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 129 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112420 Parcela do edificio nº 131 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1112421 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1112431 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, a esquerda do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1112441 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112451 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112461 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112471 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112481 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112491 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112501 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112511 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 131 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112520 Parcela do edificio nº 133 das Vivendas Protexidas Avenida de Vigo, en Recimil 1996 Urbano
1112521 Local Comercial Planta semisoto da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, a dereita do portal, con acceso directo 1996 Urbano
1112531 Vivenda Protexida Baixo Dereita Planta baixa da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112541 Vivenda Protexida Baixo Esquerda Planta baixa da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112551 Vivenda Protexida Primeiro Dereita Planta primeira da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112561 Vivenda Protexida Primeiro Esquerda Planta primeira da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112571 Vivenda Protexida Segundo Dereita Planta segunda da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112581 Vivenda Protexida Segundo Esquerda Planta segunda da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112591 Vivenda Protexida Terceiro Dereita Planta terceira da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112601 Vivenda Protexida Terceiro Esquerda Planta terceira da casa nº 133 da Avda de Vigo, en Recimil, con entrada pola escaleira común 1996 Urbano
1112610 Parcela do edificio destinada a CEIP Recimil (antes Grupo Escolar Ibáñez Martín) Recimil 1996 Urbano
1112611 Edificio destinado a Grupo Escolar denominado Recimil (antes Ibañez Martín) Recimil 1996 Urbano
1112620 Parcela do Mercado das Vivendas Protexidas Recimil 1996 Urbano
1112621 Mercado de Abastos das Vivendas Protexidas Recimil 1996 Urbano
1112630 Escola Galega Infantil (antes Parque de Educación Vial) Rúa Ramón y Cajal (Recimil) 1996 Urbano
1112631 Cuberta metálica do Parque de Educación Vial Rúa Ramón y Cajal, Recimil 1996 Urbano
1112640 Castelo de San Felipe San Felipe 2002 Urbano
1112680 Porción de terreo na Malata A Malata, Serantes 2003 Urbano
1112690 Porción de terreo na Malata A Malata, Serantes 2003 Urbano
1112700 Porción de terreo na rúa Santos Canido 2003 Urbano
1112710 Os Corrás, Serantes Os Corrás, Serantes 2002 Urbano
1112720 Vaqueiro, Santa María de Brion Brion 2003 Urbano
1112730 Aneiros, Serantes Aneiros, Serantes 2003 Urbano
1112740 Porción de terreo en Xoane Xoane 2002 Urbano
1112750 Porción de terreo en Xoane Xoane 2002 Urbano
1112760 Porta de Neira, Meijo Frio Porta de Neira, Serantes 2003 Urbano
1112770 Balteiro, San Pedro de Leixa San Pedro de Leixa 2003 Urbano
1112780 Cortiña de Mañon, Covas Covas 2003 Urbano
1112790 Campo da Fora, San Cristovo San Cristovo, Santa María de Brión 2003 Urbano
1112800 Vilasanchez, Abeleiras Vilasanchez, Serantes 2003 Urbano
1112810 Real Alta Real Alta, A Graña 2003 Urbano
1112820 Outeiro, Brión Brión 2003 Urbano
1112830 Outeiro, Brión Brión 2003 Urbano
1112840 Porción de terreo na Fonte de Montecoruto Montecoruto 2003 Urbano
1112850 Porción de terreo na Fonte de Montecoruto Montecoruto 2003 Urbano
1112860 Cabreira, Barca de Abaixo- A Cabana Cabreira, Barca de Abaixo- A Cabana 2003 Urbano
1112870 Penas de Guitín Penas de Guitín 2003 Urbano
1112880 Rega, Fraga, Tras do Monte, Brabios Santa Cecilia de Trasancos 2003 Urbano
1112890 Rega, Fraga, Tras do Monte, Brabios Santa Cecilia de Trasancos 2003 Urbano
1112900 Cabaneiro, Cabaneiro Grande, Santa Uxía de Mandiá Santa Uxía de Mandiá 2003 Urbano
1112910 Vilasanche, Serantes Serantes 2003 Urbano
1112920 Catabois, Santa Mariña do Vilar Catabois, Santa Mariña do Vilar 2003 Urbano
1112930 Regado, Doniños Doniños 2003 Urbano
1112940 Laxe, Doniños Doniños 2003 Urbano
1112950 Cortiña de Mañón Covas 2003 Urbano
1112960 Parafesa, San Xurxo da Mariña San Xurxo da Mariña 2003 Urbano
1112970 Espiñeira de Afuera, Seixo Blanco, San Pedro de Leixa San Pedro de Leixa 2003 Urbano
1112980 Regado, Doniños Doniños 2003 Urbano
1112990 Escorial, San Xoan de Filgueira Escorial, San Xoan de Filgueira 2003 Urbano
1113000 Bacariza, Brión Brión 2003 Urbano
1113010 Local na rúa Sartaña 22-24 Rúa Sartaña 2003 Urbano
1113020 Parcela 29-B, Polígono de Esteiro Polígono de Esteiro 2003 Urbano
1113030 Rúa Coruña Rúa Coruña 92 2003 Urbano
1113040 San Pablo, Catabois San Pablo, Catabois 2003 Urbano
1113050 Rúa Alegre 82 Rúa Alegre 82 2003 Urbano
1113060 Outeiro, Bertón Outeiro, Bertón 2003 Urbano
1113070 Bertón Bertón 2003 Urbano
1113080 Bertón de Abaixo Bertón 2003 Urbano
1113090 Porción de terreo na rúa Sánchez Calviño, 37 Rúa Sánchez Calviño, 37 2003 Urbano
1113100 Estrada de Castela Estrada de Castela 2003 Urbano
1113110 Avenida Mac-Mahón Avenida Mac-Mahón esquina rúa San Luis 2003 Urbano
1113120 Parcela 2-C do Polígono de Esteiro Esteiro 2003 Urbano
1113140 Rúa Río Castro Rúa Río Castro 2003 Urbano
1113150 Porción de terreo en rúa Río Xubia, 199-201 Rúa Rio Xubia 199-201 2003 Urbano
1113160 Porción de terreo en Río Xubia 211-213 Río Xubia 211-213 2003 Urbano
1113170 Río Xubia 19 Rúa Rio Xubia 19 2003 Urbano
1113180 Lugar de Ferrín, Cha, Mandiá Mandiá 2003 Urbano
1113190 Parcela 26-C, Polígono de Esteiro Polígono de Esteiro 2003 Urbano
1113220 Pantaláns números 10 e 11 A Graña 2003 Urbano
1113230 Parcela na Rúa Espartero, 29 Espartero, 29 2003 Urbano
1113240 Antiguo local da Cooperativa de Doniños (A VV San Román de Doniños) Doniños (estrada que une Valón coa praia de Punta Penencia 2003 Urbano
1113250 Parcela ZL-73 Rúa Almendra e Rúa Terra 2003 Urbano
1113260 Local da rúa Paraguay 2-4 Paraguay 2-4 2003 Urbano
1113270 Porción de terreo en Estrada de Catabois, 216-218 Estrada Catabois 216-218 2003 Urbano
1113280 Porción de terreo no Pico, Santa Cecilia O Pico, Santa Cecilia 2003 Urbano
1113290 Porción de terreo en Río Xubia 43 Río Xubia 43 2003 Urbano
1113300 Porción de terreo en Barca de Arriba Barca de Arriba, A Cabana 2003 Urbano
1113310 Porción de terreo en Teixoeiras, Chousa do Casal , Santa Cecilia Teixoeiras, Chousa do Casal, Santa Cecilia 2003 Urbano
1113320 Porción de terreo en Muiño Vello, Cariño Cariño, Doniños 2003 Urbano
1113330 Porción de terreo en Campo de Mañon, Serantes Campo de Mañon, Vilasanche, Serantes 2004 Urbano
1113340 Porción de terreo en Brión Veiga, Brión 2003 Urbano
1113350 Porción de terreo en Barreiro, A Cabana Barreiro, A Cabana 2003 Urbano
1113360 Porcion de terreo na rúa Rio Xubia 57-59 Rúa Rio Xubia 57-59 2003 Urbano
1113370 Parcela 9-C-2 Avenida de Esteiro 74-76 2003 Urbano
1113380 Porción de terreo en Montecoruto Montecoruto, 110, A Cabana 2003 Urbano
1113390 Porción de terreo en Porta de Neira, Catabois Porta de Neira, 8, Catabois 2003 Urbano
1113400 Porción de terreo en Loureiro , Santa Mariña Loureiro, Santa Mariña 2003 Urbano
1113410 Porción de terreo en San Felipe, Brión Coba de Abaixo, San Felipe, Brión 2003 Urbano
1113420 Porción de terreo en Rio Xubia 130 Rio Xubia 130 2003 Urbano
1113430 Porción de terreo en Rio Xubia 203-209 Rio Xubia 203-209 2003 Urbano
1113440 Porción de terreo en Río Mera 4-6 Rio Mera 4-6 2003 Urbano
1113450 Porción de terreo en Estrada Catabois 120 Estrada Catabois 120 2003 Urbano
1113460 Parcela 4A1.2 Velázquez esquina Avenida de Vigo 2001 Urbano
1113480 Parcela AEI-23 Bruquetas en Santa Cecilia, Bruquetas AEI-23 Bruquetas, Santa Cecilia, 2003 Urbano
1113490 Parcela AEI-23 Bruquetas, en Santa Cecilia AEI-23 Bruquetas, Santa Cecilia 2003 Urbano
1113500 Parcela AEI-23 Bruquetas AEI-23 Bruquetas, Santa Cecilia, 2003 Urbano
1113510 Parcela AEI-23 Bruquetas, en Santa Cecilia. AIE-23 Bruquetas Santa Cecilia, 2003 Urbano
1113521 Casa en Estrela 55 Estrela 55 2003 Urbano
1113530 Porción de Terreo en Balteiro, Castro, Santa Cecilia Balteiro, Castro, Santa Cecilia 2004 Urbano
1113540 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga 159, Serantes 2004 Urbano
1113550 Porción de terreo en Beque, Santa Cecilia Beque, Santa Cecilia 2004 Urbano
1113560 Porción de terreo en Fonte Cega, Cortiña de maneiros Fonte Cega, Cortiña de Ameneiros, Santa Cecilia 2004 Urbano
1113570 Porción de terreo na Estrada da Gándara 6 e 10 Estrada da Gándara 6 e 10 2004 Urbano
1113580 Porción de terreo na Estrada de Castela 200- 202 Estrada de Castela 200-202. Bertón 2004 Urbano
1113590 Porción de terreo en Campamento, Porta de Neira Campamento, Porta de Neira 2004 Urbano
1113600 Porción de terreo en Fonte de Insua Celso Emilio Ferreiro 2004 Urbano
1113610 Porción de terreo en A Cabreira, A Cabana A Cabreira, A Cabana 2004 Urbano
1113620 Porción de terreo na Rúa Anduriña 3 Rúa Anduriña 3 2004 Urbano
1113630 Porción de terreo na Estrada de Catabois 127 Estrada de Catabois 127 2004 Urbano
1113640 Porción de terreo no Bertón Bertón 2004 Urbano
1113650 Porción de Terreo na rúa Eduardo Blanco Amor, A Graña Eduardo Blanco Amor, A Graña 2004 Urbano
1113660 Parcela na rúa Carballo Rúa Carballo 2004 Urbano
1113670 Porción de terreo na Estrada de Catabois Estrada de Catabois 2004 Urbano
1113680 Porción de terreo na rúa Dr. Fleming Rúa Dr. Fleming 2004 Urbano
1113690 Porción de terreo en Rega, Bravíos- San Pedro de Leixa Estrada da Residencia, San Pedro de Leixa 2004 Urbano
1113700 Porción de terreo en Rega, Bravíos- San Pedro de Leixa Estrada da Residencia, San Pedro de Leixa 2004 Urbano
1113710 Porción de terreo na Barca de Arriba, A Cabana Barca de Arriba, A Cabana 2004 Urbano
1113720 Porción de terreo na Estrada de Catabois Estrada de Catabois 2004 Urbano
1113730 Porción de terreo en Vinculeiro, Santa Cecilia Vinculeiro, Santa Cecilia 2004 Urbano
1113740 Porción de terreo en Río Xubia 17 Río Xubia 17 2004 Urbano
1113750 Porción de terreo na rúa Batalla de Brión Rúa Batalla de Brión, 6-8 2004 Urbano
1113760 Porción de terreo en Camiño do Sarxento, 34 Camiño do Sarxento, 34 2004 Urbano
1113770 Porción de terreo en Viñas de Pazos, Serantes Viñas de Pazos, Serantes 2004 Urbano
1113780 Porción de terreo en A Chousa, Valón A Chousa 48, Valón 2004 Urbano
1113790 Porción de terreo en O Bosque, Serantes O Bosque, Serantes 2004 Urbano
1113800 Porción de terreo en O Bosque, Serantes O Bosque, Serantes 2004 Urbano
1113810 Porción de terreo en Viladóniga Viladóniga, Serantes 2004 Urbano
1113820 Porción de terreo en A Pedreira, Covas A Pedreira, Covas 2004 Urbano
1113830 Porción de terreo en O Pico, Santa Cecilia O Pico, Santa Cecilia 2004 Urbano
1113840 Porción de terreo en O Pico, Santa Cecilia O Pico, Santa Cecilia 2004 Urbano
1113850 Porción de terreo en O Pico, Santa Cecilia O Pico, Santa Cecilia 2004 Urbano
1113860 Porción de terreo na rúa Alegre 103-111 Rúa Alegre 103-111 2004 Urbano
1113870 Porción de terreo en O Cal, A Revolta, Valón O Cal, A Revolta, Valón 2004 Urbano
1113880 Porción de terreo en Aneiros 101, Serantes Aneiros 101, Serantes 2004 Urbano
1113890 Porción de terreo na rúa Coruña 51 Rúa Coruña 51 2004 Urbano
1113900 Porción de terreo en A Pega, Catabois A Pega, Catabois 2004 Urbano
1113910 Porción de terreo en A Pega, Catabois A Pega, Catabois 2004 Urbano
1113920 Porción de terreo en A Pega, Catabois A Pega, Catabois 2004 Urbano
1113930 Porción de terreo en Teixoeiras, Catabois Teixoeiras, Catabois 2004 Urbano
1113940 Porción de terreo en Teixoeiras, Catabois Teixoeiras, Catabois 2004 Urbano
1113950 Porción de terreo en Teixoeiras, Catabois Teixoeiras, Catabois 2004 Urbano
1113960 Porción de terreo na rúa Fontemoura Rúa Fontemoura 2004 Urbano
1113970 Porción de terreo entre a rúa Fontemoura e Río Xubia Entre a rúa Fontemoura e Río Xubia 2004 Urbano
1113980 Porción de terreo en Texoeiras, Catabois Texoeiras, Catabois 2004 Urbano
1113990 Porción de terreo na Estrada de Catabois, 551 Estrada de Catabois, 551 2004 Urbano
1114000 Porción de terreo en San Antonio, A Cabana San Antonio, A Cabana 2004 Urbano
1114010 Porción de terreo en San Antonio, A Cabana San Antonio, A Cabana 2004 Urbano
1114020 Porción de terreo en San Antonio, A Cabana San Antonio, A Cabana 2004 Urbano
1114030 Porción de terreo na Rúa Pedregás 14 Rúa Pedregás 14 2004 Urbano
1114040 Porción de terreo na rúa Celso Emilio Ferreiro Rúa Celso Emilio Ferreiro 2004 Urbano
1114050 Porción de terreo na rúa Cangrexeiras Rúa Cangrexeiras 2004 Urbano
1114060 Porción de terreo na Estrada da Residencia Estrada da Residencia, Santa Cecilia 2004 Urbano
1114070 Porción de terreo en A Pega, Santa Cecilia A Pega, Santa Cecilia 2004 Urbano
1114080 Porción de terreo na Estrada de Castela nº 96 Estrada de Castela nº 96 2004 Urbano
1114090 Porción de terreo na Rúa Maiola 1-3 Rúa Maiola 1-3 2004 Urbano
1114100 Parcela na rúa San Antonio, 18 Rúa San Antonio, 18 2004 Urbano
1114110 Parcela en Outeiro, Bertón Outeiro, Bertón 2004 Urbano
1114120 Porción de terreo en Estrada de Catabois 144 Estrada de Catabois 144 2004 Urbano
1114130 Porción de terreo en Paredón, Catabois Paredón, Catabois 2004 Urbano
1114140 Porción de terreo en Paredón, Catabois Paredón, Catabois 2004 Urbano
1114150 Porción de terreo en Porta de Neira, 3 Porta de Neira, 3 2004 Urbano
1114160 Porción de terreo en Calvario, Santa Cecilia Calvario, Santa Cecilia 2004 Urbano
1114170 Porción de terreo en Ramallal, Serantes Ramallal, Serantes 2004 Urbano
1114180 Porción de terreo en As Pozas, Covas As Pozas, Covas 2004 Urbano
1114190 Porción de terreo en Vilasanche, Serantes Vilasanchez, Serantes 2004 Urbano
1114200 Porción de terreo en Trasouteiro, Doniños Trasouteiro, Doniños 2004 Urbano
1114210 Porción de terreo en O Bosque, Serantes O Bosque, Serantes 2004 Urbano
1114220 Porción de terreo en Fontemoura, 97 Fontemoura, 97 2004 Urbano
1114230 Porción de terreo no Espiño, San Xoan de Filgueira Espiño, San Xoan de Filgueira 2004 Urbano
1114240 Porción de terreo na Rúa Río Forcadas 40-42 Rúa Río Forcadas 40-42 2004 Urbano
1114250 Porción de terreo na rúa Batalla de Brión esquina Estrada de Catabois 259 Rúa Batalla de Brión esquina Estrada de Catabois 259 2004 Urbano
1114260 Porción de terreo en Ramallal, Aneiros, Serantes Ramallal, Aneiros, Serantes 2004 Urbano
1114270 Porción de terreo en Camiño do Tiro, Catabois Camiño do Tiro, Catabois 2004 Urbano
1114280 Porción de terreo en O Carballo, Brión O Carballo, Brión 2004 Urbano
1114290 Porción de terreo na rúa Pardiñas Rúa Pardiñas 2004 Urbano
1114300 Porción de terreo en rúa Anduriña Rúa Anduriña 2004 Urbano
1114310 Porción de terreo no lugar de Pita, Brión Lugar de Pita, Brión 2004 Urbano
1114320 Porción de terreo en Pazos, Serantes Pazos, Serantes 2004 Urbano
1114330 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2004 Urbano
1114340 Porción de terreo en Vilar, Cobas Vilar, Cobas 2004 Urbano
1114350 Porción de terreo en Vilar, Cobas Vilar, Cobas 2004 Urbano
1114360 Porción de terreo en Lago, Valón Lagoa, Valón 2004 Urbano
1114370 Porción de terreo en Aneiros, Serantes Aneiros, Serantes 2004 Urbano
1114380 Porción de terreo en Trasouteiro, Doniños Trasouteiro, Doniños 2004 Urbano
1114390 Porción de terreo en San Felipe, Brión San Felipe, Brión 2004 Urbano
1114400 Parcela na rúa Insua 40 rúa Insua 40 2004 Urbano
1114420 Porción de terreo en Chousa da Lamela, Valón Chousa da Lamela, Valón Chousa da Lamela, Valón 2005 Urbano
1114430 Porción de terreo en Chousa da Lamela, Valón Chousa da Lamela, Valón 2005 Urbano
1114440 Porción de terreo na rúa Rio Xubia Rúa Río Xubia 2005 Urbano
1114450 Porción de terreo en Pedreira, Serantes Pedreira, Serantes 2005 Urbano
1114460 Porción de terreo na Estrada Alta do Porto Estrada Alta do Porto, Urbanización Coto Grande 2005 Urbano
1114470 Porción de terreo na Estrada Alta do Porto Estrada Alta do Porto, Urbanización Coto Grande 2005 Urbano
1114480 Porción de terreo na Estrada Alta do Porto Estrada Alta do Porto, Urbanización Coto Grande 2005 Urbano
1114490 Porción de terreo na Estrada Alta do Porto Estrada Alta do Porto, Urbanización Coto Grande 2005 Urbano
1114500 Porción de terreo na Estrada Alta do Porto Estrada Alta do Porto 2005 Urbano
1114510 Porción de terreo en San Felipe, Brión San Felipe, Brión 2005 Urbano
1114520 Porción de terreo na rúa Coruña 40-42 Rúa Coruña 40-42 2005 Urbano
1114530 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2005 Urbano
1114540 Porción de terreo en Teixoeiras, Catabois Teixoeiras, Catabois. 2005 Urbano
1114550 Porción de terreo en Teixoeiras, Catabois Teixoeiras, Catabois 2005 Urbano
1114560 Porción de terreo en O Bosque, Santa Cecilia O Bosque, Santa Cecilia 2005 Urbano
1114570 Porción de terreo na Estrada de Castela 118 Estrada de Castela 118 2005 Urbano
1114580 Porción de terreo en Estrada de Catabois 655 Estrada de Catabois 655 2005 Urbano
1114590 Porción de terreo en Estrada de Castela, 260 A Estrada de Castela 260 A 2005 Urbano
1114600 Porción de terreo na rúa Alonso López Rúa Alonso López 2005 Urbano
1114610 Porción de terreo na rúa Alonso López Rúa Alonso López 2005 Urbano
1114620 Porción de terreo na rúa Alonso López Rúa Alonso López 2005 Urbano
1114630 Porción de terreo na rúa Poeta Curros Enríquez Rúa Poeta Curros Enriquez 2005 Urbano
1114640 Porción de terreo na rúa Insua, Celso Emilio Ferreiro Rúa Insua, Celso Emilio Ferreiro 2005 Urbano
1114650 Porción de terreo na Estrada de Catabois 315 Estrada de Catabois 315 2005 Urbano
1114660 Porción de terreo na rúa Río Xubia esquina Xosé Rubia Barcia Rio Xubia esquina Xosé Rubia Barcia 2005 Urbano
1114670 Porción de terreo na rúa Real Alta, A Graña Rúa Real Alta, A Graña 2005 Urbano
1114680 Porción de terreo na rúa Río Xubia esquina Seselle Rúa Rio Xubia esquina Seselle 2005 Urbano
1114690 Porción de terreo na rúa Rio Xubia esquina Seselle Rúa Rio Xubia esquina Seselle 2005 Urbano
1114700 Porción de terreo na rúa Rio Xubia esquina Seselle Rúa Rio Xubia esquina Seselle 2005 Urbano
1114710 Porción de terreo na rúa Rio Xubia esquina Seselle Rúa Rio Xubia esquina Seselle 2005 Urbano
1114720 Porción de terreo no lugar de Casa Vella, Brión Casa Vella, Brión 2005 Urbano
1114730 Porción de terreo na rúa Cangrexeiras Cangrexeiras 2005 Urbano
1114740 Porción de terreo en Cangrexeiras que linda coa A.E.I.24 Cangrexeiras, A.E.I.24 2005 Urbano
1114750 Parcela colindanta á estrada da Trinchera e Adolfo Ros Estrada da Trinchera e Adolfo Ros 2004 Urbano
1114760 Parcela situada na Rúa Ponzos Rúa Ponzos 2004 Urbano
1114770 Porción de terreo en Aneiros, Serantes Aneiros, Serantes 2005 Urbano
1114780 Porción de terreo en A Bastida, Brión A Bastida, Brión 2005 Urbano
1114790 Porción de terreo en Prior, Covas Prior, Covas 2005 Urbano
1114800 Porción de terreo na rúa Río Xubia, 39 Rúa Río Xubia, 39 2005 Urbano
1114810 Porción de terreo en Taboada, Mandiá Taboada, Mandiá 2005 Urbano
1114820 Porción de terreo na rúa Seselle 3-5 Rúa Seselle 3-5 2005 Urbano
1114830 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladónida, Serantes 2005 Urbano
1114840 Porción de terreo en O Pico, Santa Cecilia O Pico, Santa Cecilia 2005 Urbano
1114850 Porción de terreo en Viladóniga 166, Serantes Viladóniga 166, Serantes 2005 Urbano
1114860 Porción de terreo na rúa México 12-14,16-18. Rúa México 12-14, 16-18. 2005 Urbano
1114870 Porción de terreo na estrada de Castela 176 Estrada de Castela 176 2005 Urbano
1114880 Porcion de terreo na estrada de Catabois Estrada de Catabois 2005 Urbano
1114890 Porción de terreo na rúa Manuel de Falla Rúa Manuel de Falla 2005 Urbano
1114900 Porción de terreo na Rúa Santiago, A Graña Rúa Santiago, A Graña 2005 Urbano
1114910 Porción de terreo na rúa Bolivia Rúa Bolivia 2005 Urbano
1114920 Porción de terreo no Espiño, Codesal, San Xoan Espiño, Codesal, San Xoan 2005 Urbano
1114930 Porción de terreo en O Bosque, Serantes O Bosque, Serantes 2005 Urbano
1114940 Porción de terreo na rúa Alegre, 103 Rúa Alegre, 103 2005 Urbano
1114960 Porción de terreo en Casal dos Ovos, Santa Mariña Casal dos Ovos, Santa Mariña 2005 Urbano
1114970 Porción de terreo na rúa Alonso López Rúa Alonso López 2005 Urbano
1114980 Porción de terreo na Estrada Alta do Porto Estrada Alta do Porto 2005 Urbano
1114990 Porción de terreo na rúa Celso Emilio Ferreiro Rúa Celso Emilio Ferreiro 2005 Urbano
1115000 Porción de terreo na rúa Celso Emilio Ferreiro Rúa Celso Emilio Ferreiro 2005 Urbano
1115010 Porción de terreo na rúa Cangrexeiras Rúa Cangrexeiras 2005 Urbano
1115020 Porción de terreo na rúa Cangrexeiras Rúa Cangrexeiras 2005 Urbano
1115030 Porción de terreo no lugar da Barca de Arriba Montecoruto 2005 Urbano
1115040 Porción de terreo en Pazos, Serantes Pazos, Serantes 2005 Urbano
1115050 Porción de terreo en Fonte Cega, Santa Cecilia Fonte Cega, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115060 Porción de terreo entre a rúa Pardiñas, Travesía de Pardiñas e Andrés Dobarro Rúa Pardiñas, Travesía de Pardiñas e Andrés Dobarro 2005 Urbano
1115070 Porción de terreo situado entre a rúa Pardiñas e Travesía de Pardiñas Rúa Pardiñas e Travesía de Pardiñas 2005 Urbano
1115080 Porción de terreo en Travesía de Pardiñas e rúa Andrés Dobarro Travesía de Pardiñas e rúa Andrés Dobarro 2005 Urbano
1115090 Porción de terreo na rúa Pardiñas, Travesía de Pardiñas e rúa Andrés Dobarro Travesía de Pardiñas, rúa Pardiñas e rúa Andrés Dobarro 2005 Urbano
1115100 Porción de terreo na rua Espartero 27 Espartero 27 2005 Urbano
1115110 Porción de terreo na rúa Rubalcava 70-72 Rubalcava 70-72 2005 Urbano
1115120 Parcela na rúa Muíño do Vento, número 6 Muíño do Vento, número 6 2005 Urbano
1115130 Porción de terreo en Covarradeiras, Covas Covarradeiras, 43, Covas 2005 Urbano
1115140 Porción de terreo na Rúa San Salvador 37-39, e Fontemoura Rúa San Salvador 37-39 e Fontemoura 2005 Urbano
1115150 Porción de terreo en Agro da Costa, San Xurxo Agro da Costa, San Xurxo 2005 Urbano
1115160 Porción de terreo en Agro da Costa, San Xurxo Agro da Costa, San Xurxo 2005 Urbano
1115170 Porción de terreo en Xoane na estrada de Ferrol-Covas Xoane, estrada de Ferrol-Covas 2005 Urbano
1115180 Porción de terreo na rúa Coruña esquina rúa Pardiñas Rúa coruña esquina Rúa Pardiñas 2005 Urbano
1115190 Porción de terreo na rúa Alegre 99-101 Rúa Alegre 99-101 2005 Urbano
1115200 Porción de terreo en Alcalde Usero 73 esquina Monasterio de Monfero Alcalde Usero 73 esquina Monasterio de Monfero 2005 Urbano
1115210 Porción de terreo na rúa Independencia 2-4 esquina estrada de Catabois Rúa Independencia 2-4 esquina estrada de Catabois 2005 Urbano
1115220 Porción de terreo na estrada de Catabois 204-206 Estrada Catabois 204-206 2005 Urbano
1115230 Porción de terreo na rúa Santiago 17 Rúa Santiago 17 2005 Urbano
1115240 Porción de terreo na rúa Santiago 17 Rúa Santiago 17 2005 Urbano
1115250 Porción de terreo no lugar de Viña, Santa Cecilia Lugar de Viña, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115260 Porción de terreo en Cortiña de Mañón, Covas Cortiña de Mañón, Covas 2005 Urbano
1115270 Porción de terreo en Espiño, Santa Cecilia Espiño, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115280 Porción de terreo en Chousa, A Cabana Chousa, A Cabana 2005 Urbano
1115290 Porción de terreo en O pico, Santa Cecilia O Pico, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115300 Parcela en San Felipe, Brión San Felipe, Brión 2005 Urbano
1115310 Porción de terreo en Beleicón 145, San Pedro Beleicón, 145, San Pedro 2005 Urbano
1115320 Porción de terreo no Calvario, Santa Cecilia Calvario, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115330 Porción de terreo en Río Xubia esquina Xosé Rubia Barcia Río Xubia esquina Xosé Rubia Barcia 2005 Urbano
1115340 Porción de terreo en Vilsanchez, Serantes Vilasanchez, Serantes 2005 Urbano
1115350 Porción de terreo na rúa México 20-22, esquina paseo peatonal Rúa México 20-22 esquina paseo peatonal 2005 Urbano
1115360 Porción de terreo na rúa Río Xubia 195-197 Rúa Río Xubia 195-197 2005 Urbano
1115370 Porción de terreo en Montecoruto Montecoruto 2005 Urbano
1115380 Porción de terreo en Fonteiroa, San Pedro de Leixa Fonteiroa, San Pedro de Leixa. 2005 Urbano
1115390 Porción de terreo en Chousa de Lamela, Valón Chousa de Lamela, Valón 2005 Urbano
1115400 Porción de terreo na rúa Prioriño, 9 Rúa Prioriño, 9 2005 Urbano
1115410 Porción de terreo en Celso Emilio Ferreiro Rúa Celso Emilio Ferreiro 2005 Urbano
1115420 Porción de terreo na rúa Cangrexeiras Rúa Cangrexeiras 2005 Urbano
1115430 Porción de terreo en Casa Bella, San Xoan de Filgueira Casa Bella, San Xoan de Filgueira 2005 Urbano
1115440 Porción de terreo na rúa Breogán esquina rúa Espartero Rúa Breogán esquina rúa Espartero 2005 Urbano
1115450 Porción de terreo na Barca de Arriba, A Cabana A Barca de Arriba, A Cabana 2005 Urbano
1115460 Porción de terreo en A Pallota, Santa Cecilia A Pallota, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115470 Porción de terreo en Chousas, Porta de Neira Chousas, Porta de Neira 2005 Urbano
1115480 Porción de terreo Papoi, Mandiá Papoi, Mandiá 2005 Urbano
1115490 Porción de terreo en Fonte, Mandiá Fonte, Mandiá 2005 Urbano
1115500 Porción de terreo na Porta de Neira, 27 Porta de Neira, 27 2005 Urbano
1115510 Porción de terreo no Camiño do Sarxento, 30 Camiño do Sarxento, 30 2005 Urbano
1115520 Porción de terreo en Queira, Serantes Queira, Serantes 2005 Urbano
1115530 Porción de terreo en Vila da Area 8, San Xurxo. Vila da Area 8, San Xurxo 2005 Urbano
1115540 Porción de terreo en Vila da Area 8, San Xurxo Vila da Area 8, San Xurxo 2005 Urbano
1115550 Porción de terreo na estrada de Castela 126 Estrada de Castela 126 2005 Urbano
1115560 Porción de terreo na rúa Santiago 16, A Graña Rúa Santiago 16, A Graña 2005 Urbano
1115580 Porción de terreo en O Coto, Serantes O Coto, Serantes 2005 Urbano
1115590 Porción de terreo en Chá, Mandiá. Chá, Mandiá 2005 Urbano
1115600 Porción de terreo na estrada de San Pedro Estrada de San Pedro 2005 Urbano
1115610 Porción de terreo na estrada de San Pedro Estrada de San Pedro 2005 Urbano
1115620 Porción de terreo en Fonte Cega, Santa Cecilia Fonte Cega, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115630 Porción de terreo en Camiño do cemiterio, Serantes Camiño do cemiterio, Serantes 2005 Urbano
1115640 Porción de terreo na rúa María 234 Rúa María 234 2005 Urbano
1115650 Porción de terreo na rúa San Francisco 45 Rúa San Francisco 45 2005 Urbano
1115660 Parcela número 108 en Vinculeiro, Santa Cecilia Vinculeiro, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115670 Parcela número 110 en Vinculeiro, Santa Cecilia Vinculeiro, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115680 Parcela número 109 en Vinculeiro, Santa Cecilia Vinculeiro, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115690 Parcela número 111 en Vinculeiro, Santa Cecilia Vinculeiro, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115700 Parcela número 112 en Vinculeiro, Santa Cecilia Vinculeiro, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115761 Local na planta baixa do nº 9 da rúa Almendra Rúa Almendra 9 baixo 2005 Urbano
1115770 Porción de terreo na rúa Pintor Pérez Villaamil Rúa Pintor Pérez Villaamil 2005 Urbano
1115780 Porción de terreo no ensanche A entre as rúas Pontevedra, Pintor Pérez Villaamil e Alcalde Usero Ensanche A, entre as rúas Pontevedra, Pintor Pérez Villaamil e Alcalde Usero 2005 Urbano
1115790 Porción de terreo na rúa Alcalde Usero Rúa Alcalde Usero 2005 Urbano
1115800 Porción de terreo na rúa Castro esquina rúa Pomar Rúa Castro esquina rúa Pomar 2005 Urbano
1115810 Porción de terreo na Graña, Real Baixa, 13,15 A Graña, Real Baixa 13,15 2005 Urbano
1115820 Porción de terreo en Real Baixa, A Graña Real Baixa, A Graña 2005 Urbano
1115830 Porción de terreo na Estrada de Catabois, 316-318 Estrada de Catabois 316-318 2005 Urbano
1115840 Porción de terreo en Cal de Area, Doniños Cal de Area, Doniños 2005 Urbano
1115850 Porción de terreo en Vilar, Doniños, Vilar, Doniños 2005 Urbano
1115860 Porción de terreo en Os Casás, San Xurxo Os Casás, San Xurxo 2005 Urbano
1115870 Porción de terreo en Os Casás, San Xurxo Os Casás, San Xurxo 2005 Urbano
1115880 Porción de terreo en Toxiñas e Urxeira, Covas Toxiñas e Urxeira, Covas 2005 Urbano
1115890 Porción de terreo en Barreiro, Covas Barreiro, Covas 2005 Urbano
1115900 Porción de terreo en Vilar, Doniños, número 169 Vilar, Doniños, número 169 2005 Urbano
1115910 Porción de tereo en Vilabuide, Doniños Vilabuide, Doniños, número 191 2005 Urbano
1115920 Porción de terreo en lugar do Monte, Santa Cecilia Lugar do Monte, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115930 Porción de terreo en A Pega, Santa Cecilia A Pega, Santa Cecilia 2005 Urbano
1115940 Porción de terreo en Serantellos 7, Serantes Serantellos 7, Serantes 2005 Urbano
1115950 Porción de terreo en Espiño, San Xoan de Filgueira O Espiño, San Xoan de Filgueira 2005 Urbano
1115960 Porción de terreo en Espiño, San Xoan de Filgueira O Espiño, San Xoan de Filgueira 2005 Urbano
1115970 Porción de terreo en Espiño, San Xoan de Filgueira O Espiño, San Xoan de Filgueira 2005 Urbano
1115980 Porción de terreo en Espiño, San Xoan de Filgueira O Espiño, San Xoan de Filgueira 2005 Urbano
1115990 Porción de terreo en Espiño, San Xoan de Filgueira O Espiño, San Xoan de Filgueira 2005 Urbano
1116000 Porción de terreo lugar de Pereira, Serantes Lugar de Pereira, Serantes 2005 Urbano
1116010 Porción de terreo en Avenida de Santa Mariña s/n Avenida de Santa Mariña s/n 2005 Urbano
1116020 Porción de terreo en A Barca, A Cabana A Barca, A Cabana 2005 Urbano
1116030 Porción de terreo en A Barca, A Cabana A Barca, A Cabana 2005 Urbano
1116040 Porción de terreo en Camiño do Campamento Camiño do Campamento 2005 Urbano
1116050 Porción de terreo en Calvario, Santa Cecilia Calvario, Santa Cecilia 2005 Urbano
1116060 Porción de terreo en Calvario, Santa Cecilia Calvario, Santa Cecilia 2005 Urbano
1116070 Porción de terreo na rúa Mirador Rúa Mirador 2005 Urbano
1116080 Porción de terreo na estrada de Catabois 236 Estrada de Catabois 236 2005 Urbano
1116090 Local na planta primeira do nº 9 da rúa Almendra Rúa Almendra 9 primeiro 2006 Urbano
1116100 Local en soto do número 1 da Praza oito de marzo Oito de marzo nº 1 2006 Urbano
1116110 Local en planta semisoto Praza oito de marzo nº 1 2006 Urbano
1116120 Porción de terreo en Río Xubia, Retorta Rúa Río Xubia, Retorta 2006 Urbano
1116130 Porción de terreo na rúa Ponzos esquina México Rúa Ponzos esquina México 2006 Urbano
1116140 Porción de terreo na Estrada de Catabois 733 Estrada Catabois 733 2006 Urbano
1116150 Porción de terreo na Avenida de Santa Mariña Avenida de Santa Mariña 2006 Urbano
1116160 Porción de terreo en Montecoruto, A Cabana Montecoruto s/n, A Cabana 2006 Urbano
1116170 Porción de terreo en Vidueiro, Santa Cecilia Vidueiro, Santa Cecilia 2006 Urbano
1116180 Porción de terreo en Vidueiro, Santa Cecilia Vidueiro, Santa Cecilia 2006 Urbano
1116190 Porción de terreo no Camiño da Charqueira, Serantes Camiño da Charqueira, Serantes 2006 Urbano
1116200 Porción de terreo en A Cabana A Cabana, nº 2 2006 Urbano
1116210 Porción de terreo en Montecoruto, A Cabana Montecoruto, A Cabana 2006 Urbano
1116220 Porción de terreo en Montecoruto, A Cabana Montecoruto, A Cabana 2006 Urbano
1116230 Porción de terreo na Estrada de Castela esquina rúa Colombia Estrada de Castela esquina rúa Colombia 2006 Urbano
1116240 Porción de terreo en Montecoruto, A Cabana Montecoruto, A Cabana 2006 Urbano
1116250 Porción de terro en AEI-5 Xoane AEI-5 Xoane 2006 Urbano
1116260 Porción de terreo no AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116270 Porción de terreo en AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116280 Porción de terreo en AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116290 Porción de terreo en AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116300 Porción de terreo en AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116310 Porción de terreo en AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116320 Porción de terreo en AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116330 Porción de terreo en AEI-5 -Xoane Xoane 2006 Urbano
1116340 Porción de terreo en AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116350 Porción de terreo en AEI-5 Xoane Xoane 2006 Urbano
1116360 Parque Pablo Iglesias Polígono de Esteiro, As Pías 2006 Urbano
1116370 Xardíns González Collado Rúa Alegre, rúa Santos 2006 Urbano
1116380 Porción de terreo en Souto, Abruñeiros, San Xoán de Filguera Souto, Abruñeiros, San Xoán de Filgueira 2007 Urbano
1116390 Porción de terreo en Chousa de Cornado, Santa Cecilia Chousa de Cornado, Santa Cecilia 2007 Urbano
1116400 Porción de terreo en Cortiña da Casa, Pazos, Serantes Pazos, Serantes 2007 Urbano
1116420 Porción de terreo en O Catro, Doniños Castro, Doniños 2007 Urbano
1116430 Porción de terreo en O Castro, Doniños O Castro, Doniños 2007 Urbano
1116450 Porción de terreo en Rascada de Abaixo, San Felipe Rascada de Abaixo, San Felipe 2007 Urbano
1116460 Porción de terreo estrada Xoane, número143 Estrada de Xoane, número 143 2007 Urbano
1116470 Porción de terreo en estrada de Catabois número 605 Estrada de Catabois número 605 2007 Urbano
1116480 Porción de terreo en Covarradeiras, Covas Covarradeiras, Covas 2007 Urbano
1116490 Porción de terreo no Escorial, San Xoán Estrada de San Pedro, Camiño de Chao 2007 Urbano
1116500 Porción de terreo en Bouza Redonda, Montecoruto Bouza Redonda, Montecoruto 2007 Urbano
1116510 Porción de terreo en A Chousa, Valón, Doniños A Chousa, Valón, Doniños 2007 Urbano
1116520 Porción de terreo en A Chousa, Valón, Doniños A Chousa, Valón, Doniños 2007 Urbano
1116530 Porción de terreo en Vila dos Piñeiros, Santa Mariña Vila dos Piñeiros, Santa Mariña 2007 Urbano
1116540 Porción de terreo Estrada de Catabois número 577 esquina estrada de Pazos Estrada de Catabois número 577 esquina estrada de Pazos 2007 Urbano
1116550 Porción de terreo en Beque, na Estrada de Catabois Estrada de Catabois 2007 Urbano
1116560 Porción de terreo en O Pico, Santa Cecilia O Pico, Santa Cecilia 2007 Urbano
1116570 Porción de terreo na rúa Celso Emilio Ferreiro Rúa Celso Emilio Ferreiro 2007 Urbano
1116580 Porción de terreo na rúa Cangrexeiras Rúa Cangrexeiras 2007 Urbano
1116590 Porción de terreo en A Chousa, Valón A Chousa, Valón 2007 Urbano
1116600 Porción de terreo en A Chousa, Valón A Chousa, Valón 2007 Urbano
1116610 Porción de terreo en O Regalado, Mandiá O Regalado, Mandiá 2007 Urbano
1116620 Porción de terreo en Codesal, Catabois Codesal, Catabois 2005 Urbano
1116630 Porción de terreo en Codesal, Catabois Codesal, Catabois 2007 Urbano
1116640 Porción de terreo en Outeiro, Marmancón Outeiro, Marmancón. 2007 Urbano
1116650 Porción de terreo en Vilaxurxe, Aneiros, Serantes Aneiros, Serantes 2007 Urbano
1116660 Porción de terreo en Pereiro, Doniños Pereiro, Doniños 2007 Urbano
1116670 Porción de terreo en Pereiro, Doniños Pereiro, Doniños 2007 Urbano
1116680 Porción de terreo en Cedazo, Estrada de San Pedro Estrada de San Pedro número 12 2007 Urbano
1116690 Porción de terreo en Cedazo, Estrada de San Pedro número 6 Estrada de San Pedro número 6 2007 Urbano
1116700 Porción de terreo en Queira, Serantes Queira, Serantes 2007 Urbano
1116710 Porción de terreo no Coto, Serantes O Coto, Serantes 2007 Urbano
1116720 Porción de terreo na rúa Bolivia, número 1-3,5-7 esquina con rúa México Rúa Bolivia, número 1-3,5-7 esquina México 2007 Urbano
1116730 Porción de terreo en Soagraña, Covas Soagraña, Covas 2007 Urbano
1116740 Porción de terreo en Soagraña, Covas Soagraña, Covas 2007 Urbano
1116750 Porción de terreo na Avenida de Santa Mariña Avenida de Santa Mariña 2007 Urbano
1116760 Porción de terreo en Outeiro, Doniños Outeiro, Doniños 2007 Urbano
1116770 Porción de terreo en Outeiro, Doniños Outeiro, Doniños 2007 Urbano
1116780 Porción de terreo en A Pedreira, Covas A Pedreira, Covas 2007 Urbano
1116790 Porción de terreo en Arealba, San Xurxo Arealba, San Xurxo 2007 Urbano
1116800 Porción de terreo en Souto, San Xoán Estrada de San Xoán esquina Camiño do Toxo 2007 Urbano
1116810 Porción de terreo en Seixo Branco, San Xurxo Seixo Branco, San Xurxo 2007 Urbano
1116820 Porción de terreo na rúa Carballo Rúa Carballo 2007 Urbano
1116830 Porción de terreo en Campotes, Covas Campotes, Covas 2007 Urbano
1116840 Porción de terreo en Campamento, Serantes Campamento, Serantes 2007 Urbano
1116850 Porción de terreo en Vilasanche, Serantes Vilasanche, Serantes 2007 Urbano
1116860 Porción de terreo en Muiño do Vento Muiño do Vento 2007 Urbano
1116870 Porción de terreo na estrada de Catabois número 175,177,179,181 Estrada de Catabois número 175, 177,179,181. 2007 Urbano
1116880 Porción de terreo na Estrada de Catabois 435-437 Estrada de Catabois 435-437 2007 Urbano
1116890 Porción de terreo na rúa Manuel Comellas, rúa San Antonio Rúa Manuel Comellas, rúa San Antonio 2007 Urbano
1116900 Porción de terreo na rúa San Antonio Rúa San Antonio 2007 Urbano
1116910 Porción de terreo na rúa Espartero, rúa San Antonio Rúa Espartero, rúa San Antonio 2007 Urbano
1116920 Porción de terreo en rúa Espartero Rúa Espartero 2007 Urbano
1116930 Porción de terreo na rúa San Antonio Rúa San Antonio 2007 Urbano
1116940 Porción de terreo na Estrada da Malata número 76 Estrada da Malata número 76 2007 Urbano
1116950 Porción de terreo en O Castro, Doniños Castro, Doniños 2007 Urbano
1116960 Porción de terreo en O Castro, Doniños O Castro, Doniños 2007 Urbano
1116970 Porción de terreo en O Castro, Doniños O Castro, Doniños 2007 Urbano
1116980 Porción de terreo en Pucheiros, Mandiá Pucheiros, Mandiá 2007 Urbano
1116990 Porción de terreo en Pucheiros, Mandiá Pucheiros, Mandiá 2007 Urbano
1117000 Porción de terreo Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2007 Urbano
1117010 Porción de terreno en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2007 Urbano
1117020 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2007 Urbano
1117030 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2007 Urbano
1117040 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2007 Urbano
1117050 Porción de terreo en Campotes, Covas Campotes, Covas. 2007 Urbano
1117060 Porción de terreo en Rocha, Santa Cecilia Rocha, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117070 Porción de terreo en Fonte, Avesante, San Xoán Avesante, número 53, San Xoán de Filgueira 2007 Urbano
1117080 Porcións de terreo na rúa Brasil esquina México Rúa Brasil 1-3, 5-7 esquina México 11-13 2007 Urbano
1117090 Porción de terreo na rúa México Rúa México 2007 Urbano
1117100 Porción de terreoen Bustelo, Mandiá Bustelo, Mandiá 2007 Urbano
1117110 Porción de terreo en Paredón, San Pablo Rúa Os Castros, Paredón, San Pablo. 2007 Urbano
1117120 Porción de terreo en Serantellos, Serantes Serantellos, Serantes 2007 Urbano
1117130 Porción de terreo en Codesal, Aneiros, Serantes. Codesal, Aneiros, Serantes 2007 Urbano
1117140 Porción de terreo en Corral de Froitel número 2 Corral de Froitel número 2, Santa Mariña 2007 Urbano
1117150 Porción de terreo en Cobarradeiras, Covas 2007 Urbano
1117160 Porción de terreo na Estrada de Catabois número 359 Estrada de Catabois número 359 2007 Urbano
1117170 Porción de terreo na rúa Sarxento Provisional Rúa Sarxento Provisional 2007 Urbano
1117180 Porción de terreo en Souto, Doniños Souto, Doniños 2007 Urbano
1117190 Porción de terreo na rúa Celso Emilio Ferreiro Rúa Celso Emilio Ferreiro 2007 Urbano
1117200 Porción de terreo na rúa Cangrexeiras Rúa Cangrexeiras 2007 Urbano
1117210 Porción de terreo os Casás, Vila da Igrexa, San Xurxo Os Casás, Vila da Igrexa, San Xurxo. 2007 Urbano
1117220 Porción de terreo en Beleicón, número 231, Santa Cecilia Beleicón número 231, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117230 Porción de terreo na rúa Río Baxoi Rúa Río Baxoi 2007 Urbano
1117240 Porción de terreo en Prior, Covas Prior, Covas 2007 Urbano
1117250 Porción de terreo en As Pozas, Covas As Pozas, Covas 2007 Urbano
1117270 Porción de terreo na Estrada de Catabois número 144. Estrada de Catabois, número 144. 2007 Urbano
1117280 Porción de terreo en Seara, A Cabana Seara, A Cabana 2007 Urbano
1117290 Porción de terreo na rúa Río Xubia s/n Rúa Río Xubia s/n 2007 Urbano
1117300 Porción de terreo no Camiño do Paredón número 23, Catabois Camiño do Paredón número 23, Catabois 2007 Urbano
1117310 Porción de terreo en Agro da Costa, Vila da Igrexa, San Xurxo Vila da Igrexa, San Xurxo 2007 Urbano
1117320 Porción de terreo na rúa Celso Emilio Ferreiro Rúa Celso Emilio Ferreiro 2007 Urbano
1117330 Porción de terreo na rúa Cangrexeiras Rúa Cangrexeiras 2007 Urbano
1117360 Porción de terreo de en Montecoruto, A Cabana Montecoruto, A Cabana 2007 Urbano
1117370 Porción de terreo na rúa Río Xubia. Rúa Río Xubia 2007 Urbano
1117380 Porción de terreo en Cal da Area, Outeiro, Doniños. Cal da Area, Outeiro, Doniños 2007 Urbano
1117391 Lavadoiro en A Bastida, Brión A Bastida, Brión 2007 Urbano
1117401 Lavadoiro en A Fraga, Doniños A Fraga, Doniños 2007 Urbano
1117411 Lavadoiro en Gala, Croa, Doniños Gala, Croa, Doniños. 2007 Urbano
1117421 Lavadoiro en San Román, Doniños San Román, Doniños 2007 Urbano
1117431 Lavadoiro en Bustelo, Mandiá Bustelo, Mandiá 2007 Urbano
1117441 Lavadoiro en Vilela, Mandiá Vilela, Mandiá 2007 Urbano
1117451 Lavadoiro en Casquido, Santa Mariña Casquido, Santa Mariña 2007 Urbano
1117461 Lavadoiro en Covas Covas 2007 Urbano
1117470 Lavadoiro en, Vilar, Doniños Vilar, Doniños 2007 Urbano
1117481 Lavadoiro en Os Pedreiros, Valón Os Pedreiros, Valón 2007 Urbano
1117491 Lavadoiro en Serantellos, Serantes Serantellos, estrada de Serantes 2007 Urbano
1117500 Porción de terreo en Espiño, Santa Cecilia Espiño, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117510 Porción de terreo en Espiño, Santa Cecilia Espiño, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117520 Porción de terreo en Espiño, Santa Cecilia Espiño, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117530 Porción de terreo en Porta de Neira, Catabois Porta de Neira, Catabois 2007 Urbano
1117540 Porción de terreo en Montecoruto, Serantes Montecoruto, Serantes 2007 Urbano
1117550 Porción de terreo en Montecoruto, Serantes Montecoruto, Serantes 2007 Urbano
1117560 Porción de terreo Beleicón, Santa Cecilia Beleicón, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117570 Porción de terreo en Beleicón, Santa Cecilia Beleicón, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117580 Porción de terreo en Beleicón, Santa Cecilia Beleicón, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117590 Porción de terreo en Beleicón, Santa Cecilia Beleicón, Santa Cecilia 2007 Urbano
1117600 Porción de terreo na rúa Curros Enríquez Rúa Curros Enríquez 2007 Urbano
1117610 Porción de terreo na rúa San Salvador número 50 Rúa San Salvador número 50 2007 Urbano
1117620 Porción de terreo en Viladóniga número 204 Viladóniga número 204, Serantes 2007 Urbano
1117630 Porción de terreo no Espiño, San Xoán. Espiño, San Xoán. 2007 Urbano
1117650 Parcela número 3 AEI-24 Poeta Pérez Parallé AEI-24 Poeta Pérez Parallé 2008 Urbano
1117660 Parcela número 5 AEI-24 Poeta Pérez Parallé AEI-24 Poeta Pérez Parallé 2008 Urbano
1117670 Parcela número 6 AEI-24 Poeta Pérez Parallé AEI-24 Poeta Pérez Parallé 2008 Urbano
1117680 Parcela número 10 AEI-24 Poeta Pérez Parallé AEI-24 Poeta Pérez Parallé 2008 Urbano
1117690 Parcela número 11 AEI-24 Poeta Pérez Parallé AEI-24 Poeta Pérez Parallé 2008 Urbano
1117700 Parcela número 4 AEI-24 Poeta Pérez Parallé AEI-24 Poeta Pérez Parallé 2008 Urbano
1117710 Parcela número 1 AEI-24 Poeta Pérez Parallé AEI-24 Poeta Pérez Parallé 2008 Urbano
1117720 Porción de terreo en Campo de Chao Campo de Chao 2008 Urbano
1117730 Porción de terreo en Espiño, Bastida San Xoán de Filgueira 2009 Urbano
1117740 Camiño de Pazos, Serantes (Casquido) Pazos, Serantes 2009 Urbano
1117780 Porción de terreo na Estrada de Catabois Estrada de Catabois (rotonda da residencia Arquitecto Marcide) 2009 Urbano
1117790 porción de terreo no sitio "O Sino", estrada de Sta Mariña O Sino, estrada de Sta Mariña 2008 Urbano
1117800 Porción de terreo no camiño do Toxo núm. 27 (Tras do Río) Camiño do Toxo núm. 27 2008 Urbano
1117810 Porción de terreo no lugar do Campamento, Puerta de Neira Lugar do Campamento, Puerta de Neira 2008 Urbano
1117820 Porción de terreo na rúa Río Xubia (antes Sánchez Barnus) esquina rúa do Deporte Río Xubia esquina con rúa Deporte 2009 Urbano
1117830 Porción de terreo na rúa Aviador Piñeiro nº 11 e Chanteiro nº 21 (antes Coto de San Xoan de Filgueir rúa Aviador Piñeiro nº 11 e Chanteiro 21 2009 Urbano
1117840 Porción de terreo no Camiño do Paredón nº 23, Catabois no lugar chamado "Respaldón" ou "Raspadón" Camiño do Paredón núm. 23, Catabois 2009 Urbano
1117851 Estación depuradora Catabois 2010 Urbano
1117860 Parcela na rúa Alonso López s/nº Alonso López s/nº 2009 Urbano
1117870 Parcela na parroquia de San Salvador de Serantes, lugar do Bosque núm. 66 O Bosque núm. 66, San Salvador de Serantes 2009 Urbano
1117880 Parcela en Outeiro, San Xoán de Esmelle San Xoán de Esmelle 2009 Urbano
1117890 Parcela en Sta. Cecilia, lugar de Calvario Calvario, Sta. Cecilia 2009 Urbano
1117900 Parcela no sitiio Os Golpes, Covas Os Golpes, Raxón, Covas 2009 Urbano
1117910 Parcela en Vila da Area núcleo, Xabal e Maciñeira Vila da Area, San Xurxo 2009 Urbano
1117920 Parcela en A Pedra, Mandiá A Pedra núm. 125, Mandiá 2009 Urbano
1117930 Parcela en Mandiá, monte no lugar de Vilela, Petouto Vilela, Mandiá 2009 Urbano
1117940 Terreo na rúa Xaquín Bruquetas Xaquín Bruquetas núm. 102 2009 Urbano
1117950 Parcela na rúa Alonso López rúa Alonso López 2009 Urbano
1117960 Parcela en Beleicón, estrada de San Pedro nº 195 Estrada de San Pedro nº 195, Beleicón 2009 Urbano
1117970 Parcela núm. 15 da rúa F (vivendas de Bazán) rúa F das vivendas de Bazán 2010 Urbano
1117980 Parcela núm. 14 da rúa F (vivendas de Bazán) Rúa F das vivendas de Bazán, parcela 14 2010 Urbano
1117990 Parcela na rúa Perbes esquina Fontemoura Perbes esquina Fontemoura 2009 Urbano
1118000 Parcela en Beleicón, San Pedro Beleicón s/nº, San Pedro 2009 Urbano
1118060 Parcela ZR-1 dentro do sector PP4-R "O Boial" (Boyal) O Boial, Sta. Cecilia 2009 Urbano
1118070 Parcela ZR-2. Manzana ZR-1 pertencente ao proxecto de compensación do sector PP-4-R "O Boial" (Boyal O Boial, Sta. Cecilia 2009 Urbano
1118080 Parcela ZR-7 (mazá ZR-3) pertencente ao proxecto de compensación do sector PP-4-R "O Boial" (Boyal) O Boial, Sta. Cecilia 2009 Urbano
1118090 Chousa de Vilar San Antonio 2009 Urbano
1118100 Porción de terreo no sitio de Revolta, na vila da Graña A Graña (A Revolta) 2009 Urbano
1118110 Porción de terreo no sitio de "Barbeito" na estrada ao faro Prior, Covas Estrada ao faro Prior, Covas 2009 Urbano
1118120 Porción de terreo no lugar de Casal dos Ovos núm. 65 Casl dos Ovos núm. 65 2009 Urbano
1118130 Porción de terreo en Campo de Chao (antes Escorial) núm. 74 Campo de Chao núm. 74 (antes Escorial) 2008 Urbano
1118140 Porción de terreo no sitio de Seara, A Cabana Seara, A Cabana 2009 Urbano
1118150 Porción de terreo en Ríos, lugar de Valón, parroquia de San Román de Doniños Valón, parroquia de San Román de Doniños 2009 Urbano
1118161 Inmoble Centro de Maiores (3ª idade) na rúa Río Xubia núm. 114-116 baixo (Ensanche A) Río Xubia núm. 114-116 baixo (Ensanche A) 2010 Urbano
1118170 Porción de terreo na rúa Felipe Dopico Bouzamayor núm. 5 con estrada de Catabois Catabois, parroquia de San Pablo 2010 Urbano
1118181 Praza Coro Toxos e Frores espazo entre as rúas Colombia, Nicaragua, Venezuela e estrada de Castela 2010 Urbano
1118190 Porción de terreo no lugar de Montecuruto e tamén Aforada Montecuruto, tamén Aforada 2010 Urbano
1118200 Soar dotacional D-1 dentro da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118210 Soar dotacional nomeado D-2 na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118220 Soar dotacional nomeado D-3 na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118230 Soar dotacional nomeado D-4 na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118240 Soar dotacional nomeado D-5 na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118250 Soar dotacional nomeado D-6 na urbanizaicón do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118260 Parcela nomeada V-1, na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118270 Parcela nomeada V-2 na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118280 Parcela nomeada V-3, na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118290 Parcela nomeada V-4, na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118300 Parcela denominada V-5 na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118310 Tramo nomeado C-1 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118320 Tramo nomeado C-2 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de o Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118330 Tramo nomeado C-3 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118340 Tramo nomeado C-4 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118350 Tramo nomeado C-5 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118360 Tramo nomeado C-6 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118370 Tramo nomeado C-7 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118380 Tramo nomeado C-8 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118390 Tramo nomeado C-9 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118400 Tramo nomeado C-10 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118410 Tramo nomeado C-11 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118420 Tramo nomeado C-12 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118430 Tramo nomeado C-13 da rede viaria da urbanización do Plan parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118440 Tramo nomeado C-14 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118450 Tramo nomeado C-15 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118460 Tramo nomeado C-16 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118470 Tramo nomeado C-17 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118480 Tramo nomeado C-18 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118490 Tramo nomeado C-19 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118500 Tramo nomeado C-20 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118510 Tramo nomeado C-21 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118520 Tramo nomeado C-22 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118530 Tramo nomeado C-23 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118540 Tramo nomeado C-24 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118550 Tramo nomeado C-25 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118560 Tramo nomeado C-26 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118570 Tramo nomeado C-27 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118580 Tramo nomeado C-28 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118590 Tramo nomeado C-29 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118600 Tramo nomeado C-30 da rede viaria da urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón (PP-1-R) O Bertón (PP-1-R) 2010 Urbano
1118610 Parcela na urbanización do Plan Parcial do Sector de O Bertón O Bertón 2010 Urbano
1118620 Porción de terreo en Casal dos Ovos núm. 65, Santa Mariña Casal dos Ovos 65, Sta. Mariña 2010 Urbano
1118630 Terreo (peza de monte) no sitio chamado Montón no sistema xeral ZV-7 O Montón. Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118640 Terreo destinado a monte, denominado Montón, sector de O Bertón Montón, Caranza. Sector O Bertón 2010 Urbano
1118650 Soar no sitio chamado Montón no sistema xeral ZV- 7 O Montón, Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118660 Soar no sitio chamado Montón no sistema xeral ZV-7 O Montón, Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118670 Soar ao sitio chamado Montón no sistema xeral ZV-7 O Montón, Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118680 Labradío no sitio chamado Montón, tamén coñecido como lugar de "Bertón" no sistema xeral ZV-7 O Montón, lugar "Bertón" 2010 Urbano
1118690 Labradío no Montón, tamén coñecido como lugar de "Bertón" no sistema xeral ZV-7 O Montón, Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118700 Soar ao sitio de Montón no sistema xeral ZV-7 O Montón, Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118710 Terreo a monte, hoxe soar, ao sitio chamado Montón no sistema xeral ZV-7 O Montón, Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118720 Terreo núm. 201 do expediente expropiatorio no sistema xeral ZV-7 O Montón. Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118730 Terreo núm. 202 do expediente expropiatorio no sistema xeral ZV-7 O Bertón 2010 Urbano
1118740 Terreo núm. 203 do expediente expropiatorio do sistema xeral ZV-7 O Montón, Caranza sector de O Bertón 2010 Urbano
1118750 Terreo núm. 204 do expediente expropiatorio do sistema xeral ZV-7 O Bertón 2010 Urbano
1118760 Terreo núm. 205 do expediente expropiatorio no sistema xeral ZV-7 O Bertón 2010 Urbano
1118770 Porción de terreo no lugar de Castro, Doniños Castro, Doniños 2010 Urbano
1118780 Praza da Paz José Couso Avda. de Esteiro e rúas Zurbarán, San Xosé e confluencia de Espoz y Mina 2010 Urbano
1118790 Porción de terreo en As Pereiras, Montecoruto As Pereiras, Montecoruto 2010 Urbano
1118800 Porción de terreo en Cruz de Abaixo, Santa Icía Santa Icía 2010 Urbano
1118810 Porción de terreo no lugar de El Bosque El Bosque (estrada Ferrol-Covas) 2010 Urbano
1200010 Parcela Aguillón, Serantes Aguillón, Serantes 1977 Rústico
1200020 Terreo para Centro Psiquiátrico Lg de Fonteiroa, San Pedro de Leixa 1994 Rústico
1200021 Edificio do Antigo Centro Psiquiatrico Lg de Fonteiroa, San Pedro de Leixa 1996 Rústico
1200030 Parcela en Pazos Cortiña da Casa, Pazos 1996 Rústico
1200041 Chabola, adega en San Felipe San Felipe 1961 Rústico
1200051 Casa de pedra en Serantes-Catabois Serantes-Catabois,Abelleira-Os Corvos 1958 Rústico
1200051 Centro de Recursos e Formación para o Emprego r/ Sagrada Familia, lugar dos Corvos, Catabois 2013 Urbano
1200060 Terreos para centros de E.X.B. en Pazos-Serantes Pazos-Serantes 1976 Rústico
1200070 Monte Brión Brión, Sta María de Brión 1985 Rústico
1200080 Parcela en Narón, Xubia Narón, Xubia, Estrada de Ponto, Revolto, Telleiras 1958 Rústico
1200110 Parcela en Cobas Cobas, gasparallar 1985 Rústico
1200120 Parcela en Monte Balón Monte Balón, Coto de Balón, A Zancada 1989 Rústico
1200130 Terreo en San Román de Doniños (Escola de Doniños) San Román de Doniños, Fonte, Pereiro 1973 Rústico
1200140 Parcela en Narón, Xubia Narón , Xubia, Estrada Ó Ponto, Celleira, Estrada de Feal 1958 Rústico
1200150 Parcela en Valón Bello Valón Bello, A Chousa, Laxe 1975 Rústico
1200160 Parcela en Valón Bello Valón Bello, A Chousa, Laxe 1975 Rústico
1200170 Terreo en Agrouro, Vilasanche, Serantes Agrouro, Vilasanche, Serantes 1990 Rústico
1200180 Monte Pescante San Salvador de Serantes, Pescante 1958 Rústico
1200200 Parcela na praia de Vilar Praia de Vilar San Martín de Cobas 1975 Rústico
1200211 Caseta de salvamento na praia de San Xurxo Praia de San Xurxo da Mariña 1975 Rústico
1200221 Parcela en Xubia, Xunqueira Concello de Narón, Xubia, Estrada Ó Ponto, Feal, Xunqueira 2009 Rústico
1200230 Finca a monte, Monte Pedroso Monte Pedroso, entre As Fontes e Loureiro 1964 Rústico
1200240 Terreo en Balón Vello. Ameixeiro Balón Vello, San Román de Doniños, Ameixeiro 1958 Rústico
1200250 Terreo Areosa San Román de Doniños, estrada do Pereiro, Balón a Brión. San Antón 1958 Rústico
1200260 Terreo Abea San Román de Doniños, Estrada do Pereiro a Brión. San Antón 1958 Rústico
1200270 Parcela en S. Xoán de Filgueira, campo de Chao S. Xoán de Filgueira en campo de Chao 1996 Rústico
1200280 Parcela, Sta Icia de Trasancos Pega, Bosque, Fraga, Sta Icia de Trasancos, Sta Cecilia 1994 Rústico
1200290 Parcela labrantío Poza da Telleira, Revolto Concello de Narón, Estrada ó Ponto, Xubia, Pozo da Telleira, Revolto 1958 Rústico
1200300 Finca no Lago de Doniños Doniños, Punta Penencia 1965 Rústico
1200310 Terreo a labrantío de secano, Cortiñas Vellas, Lago Lugar de Cortiñas Vellas, Concello de Valdoviño, Santiago de Lago 1996 Rústico
1200320 Parcela no lugar de Fraga Vella Santa María, San Martín de Xubia, Concello de Narón 1958 Rústico
1200330 Labrantío en lugar das Agras Narón, Santa María de Xubia 1958 Rústico
1200340 Labrantío en Lugar das Agras Xubia, Narón 1958 Rústico
1200350 Finca no lugar das Zancadas Concello de Narón, Santa María de Xubia 1958 Rústico
1200360 Finca no lugar de Xunqueira Concello de Narón, Santa María de Xubia 1958 Rústico
1200390 Finca en Sta María de Brión Sta Maria de Brión 1958 Rústico
1200400 Finca en Sta María de Brión Sta María de Brión 1958 Rústico
1200410 Finca en Sta María de Xubia, Das Agras Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200420 Finca en Sta María de Xubia, Das Agras Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200430 Finca en Sta María de Xubia, Das Agras Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200440 Finca en Sta María de Xubia, Do Cornido Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200450 Finca en Xubia Telleira Revolta Regueira Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200460 Finca en Xubia Telleira Revolta Regueira Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200470 Finca Do Salgueiral Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200480 Finca Cortiña Eiravella Lameida dos carris Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200490 Finca Regueira Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200500 Finca en Prado Novo Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200510 Finca A Hortaliza Narón, Sta María de Xubia 1958 Rústico
1200520 Finca Soa Casa Valdoviño, San Estevo de Sedes 1958 Rústico
1200530 Finca Abellas Valdoviño, Sta María de Sequeiro 1958 Rústico
1200540 Finca Chousa de Pozo, Lourido Valdoviño, San Bartolomé de Lourido 1958 Rústico
1200550 Finca Medoña, Ceido, Villallende Valdoviño, San Estevo de Sedes 1958 Rústico
1200560 Finca Nogueira Valdoviño, San Estevo de Sedes 1958 Rústico
1200570 Finca en Regueiro, Barroso, Chousa Concello Narón, Sta María de Xubia. Regueiro, Barroso, Chousa 1958 Rústico
1200590 Parcela de terreno en Mandia, Chousa do Pozo Mandia 1985 Rústico
1200600 Terreno en Outeiro Lugar de Outeiro Doniños 1961 Rústico
1200620 Os Golpes, Faiña Covas 2002 Rústico
1200630 Os Golpes, Faiña Covas 2002 Rústico
1200640 Os Golpes, Faiña Covas 2002 Rústico
1200650 Os Golpes, Faiña Covas 2002 Rústico
1200660 Os Golpes, Faiña Covas 2002 Rústico
1200670 Os Golpes, Faiña Covas 2002 Rústico
1200680 Loureiro Loureiro-Santa Mariña 2003 Rústico
1200690 San Roman de Doniños Doniños 2003 Rústico
1200700 Porción de terreo en Fontes ou Marco San Xoan de Filgueira 2003 Rústico
1200710 Montecoruto Montecoruto 2003 Rústico
1200720 Os Corras Serantes 2003 Rústico
1200730 Falucha Santa Uxía de Mandiá 2003 Rústico
1200740 Coba da Area, San Felipe, Santa María de Brión San Felipe Brión 2003 Rústico
1200750 Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2003 Rústico
1200760 Bosque do Norte, Serantes Serantes 2003 Rústico
1200770 Garabanxa, Cariño, Doniños Cariño, Doniños 2003 Rústico
1200780 Curtiña, Pallota, Santa Cecilia Pallota, Santa Cecilia 2003 Rústico
1200790 Pedreira del Coto, Serantes Serantes 2003 Rústico
1200800 Viladóniga, Serantes Serantes 2003 Rústico
1200810 Bravíos, Catabois Catabois 2003 Rústico
1200820 Porción de terreo en Chousa, Xoane Xoane 2003 Rústico
1200830 Pedreira, Serantes Serantes 2003 Rústico
1200840 Tarreo, Cedeiras, A Chousa, Valón A Chousa, Valón 2003 Rústico
1200850 Encima da Piqueira, Mougá Mougá, Esmelle 2003 Rústico
1200860 Piqueira de Arriba, Mougá Mougá, Esmelle 2003 Rústico
1200870 Antiguo Cuartelillo do Grupo Táctico de Prior Prior, Covas 2003 Rústico
1200880 Porción de terreo en Vila da Area, San Xurxo Vila da Area, San Xurxo 2003 Rústico
1200890 Porción de terreo en Vilela, Mandiá Vilela, Mandiá 2003 Rústico
1200900 Porción de terreo en Vila de Area, San Xurxo Vila da Igrexa 25, San Xurxo 2003 Rústico
1200910 Porción de terreo en Chousa, Rajón, Cobas Chousa, Rajón, Cobas 2003 Rústico
1200920 Porción de terreo en Cortiña Grande, Mandiá Cortiña Grande, Mandiá 2003 Rústico
1200930 Porción de terreo en Fonte da Abelleira, Doniños Fonte da Abelleira, Doniños 2003 Rústico
1200940 Porción de terreo en Chousa, Brión Chousa, Brión 2003 Rústico
1200950 Porción de terreo en Tralouteiro, Doniños Tralouteiro, Doniños 2003 Rústico
1200960 Porción de terreo en O Cal, A Cabana O Cal, A Cabana 2003 Rústico
1200970 Porción de terreo en Grande do Pico, Montecoruto, A Cabana Grande do Pico, Montecoruto, A Cabana 2003 Rústico
1200980 Porción de terreo en Pozo, Mandiá Taboada, Mandiá 2003 Rústico
1200990 Porción de terreo en A Malata, Serantes A Malata, Serantes 2003 Rústico
1201000 Porción de terreo en A Malata, A Malata, Serantes 2003 Rústico
1201010 Porción de terreo de Taboada, Mandiá Taboada, Mandiá 2003 Rústico
1201020 Porción de terreo en Liñares, Brión Liñares, Brión 2003 Rústico
1201030 Parcela a monte en Mougá Pozo da Lagoa, Mougá 2003 Rústico
1201040 Parcela denominado Pumar, Santa Cecilia Pumar, Pico, Santa Cecilia. 2000 Rústico
1201041 Pavillón multiusos para a AVV de Santa Cecilia Lugar de Pumar, Sta Cecilia 2013 Rústico
1201050 Parcela na Malata Malata 2003 Rústico
1201060 Parcela na Malata A Malata 2004 Rústico
1201070 Parcela no Porto dos Peixes, A Malata A Malata, Serantes 2004 Rústico
1201080 Porción de terreo en A Pedreira 3, Covas A Pedreira 3, Covas 2004 Rústico
1201090 Porción de terreo en Eduardo Blanco Amor, A Graña Eduardo Blanco Amor, A Graña 2004 Rústico
1201100 Porción de terreo en Bustelo, Mandiá Cabaneiro, Bustelo, Mandiá 2004 Rústico
1201110 Porción de terreo en Aldea, Covas Freixo, Aldea, Covas 2004 Rústico
1201120 Porción de terreo en Os Casás, San Xurxo Os Casás, San Xurxo 2004 Rústico
1201140 Porción de terreo en Parafesa, San Xurxo Parafesa, San Xurxo 2004 Rústico
1201150 Porción de terreo en Os Golpe, Covas Os Golpes, Covas 2004 Rústico
1201160 Porción de terreo en Cha, Mandiá Cha, Mandiá 2004 Rústico
1201170 Porción de terreo en Rabascosas, Mandiá Rabascosas, Mandiá 2004 Rústico
1201180 Porción de terreo en Ragón, Covas Ragón, Covas 2004 Rústico
1201190 Porción de terreo na rúa Valenta Rúa Valenta 2004 Rústico
1201200 Porción de terreo en Montecoruto, A Cabana Montecoruto, A Cabana 2004 Rústico
1201210 Parcela na Malata A Malata 44 2004 Rústico
1201220 Parcela na Malata, 14 A Malata, 14 2004 Rústico
1201230 Parcela situada na Malata O Porto dos Peixes, A Malata 2004 Rústico
1201240 Porción de terreo en Fontá, Doniños Tralocastro, Fontá, Doniños 2004 Rústico
1201250 Porción de terreo en Pazos, Serantes Pazos, Serantes 2004 Rústico
1201260 Porción de Terreo en Rajón, Covas Rajón, Covas 2004 Rústico
1201270 Porción de terreo en Fontá, Doniños Fontá, Doniños 2004 Rústico
1201280 Porción de terreo en Vilela, Mandiá Vilela, Mandiá 2004 Rústico
1201290 Porción de terreo en Currás, Esmelle Currás, Esmelle 2004 Rústico
1201300 Porción de terreo en Vilasanche, Serantes Vilasanchez, Serantes 2004 Rústico
1201310 Porción de terreo en Cortiña, San Pedro de Marmancón Cortiña de Arriba, San Pedro de Marmancón 2004 Rústico
1201320 Porción de terreo en Palmeiro, Serantellos, Serantes Palmeiro, Serantellos, Serantes 2004 Rústico
1201330 Porción de terreo en Montecoruto, A Cabana Montecoruto, A Cabana 2004 Rústico
1201340 Porción de terreo en A Malata A Malata, Serantes 2004 Rústico
1201350 Porción de terreo Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2004 Rústico
1201360 Porción de terreo en Soagraña, Covas Soagraña, Covas 2004 Rústico
1201370 Porción de terreo en Fontela, Mandiá Fontela, Mandiá 2004 Rústico
1201380 Porción de terreo en Fontela, Mandiá Fontela, Mandiá 2004 Rústico
1201390 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2004 Rústico
1201400 Porción de terreo en Vila da Area, San Xurxo Vila da Area, San Xurxo 2004 Rústico
1201410 Porción de terreo en San Felipe, Brión San Felipe, Brión 2004 Rústico
1201420 Porción de terreo en O Pico, Barca de Arriba, A Cabana O Pico, Barca de Arriba, A Cabana 2004 Rústico
1201430 Porción de terreo en Fontá, Doniños Fontá, Doniños 2005 Rústico
1201440 Porción de terreo en Cha, Mandiá Cha, Mandiá 2005 Rústico
1201450 Porción de terreo no lugar de Urxeira, Covas Urxeira, Covas 2005 Rústico
1201460 Porción de terreo na Pedreira, Covas Pedreira, Covas 2005 Rústico
1201470 Porción de terreo na Pedreria, Covas A Pedreira, Covas 2005 Rústico
1201480 Porción de terreo na Pedreira, Covas Pedreira, Covas 2005 Rústico
1201490 Porción de terreo na Pedreira, Covas Pedreira, Covas 2005 Rústico
1201500 Porción de terreo na Pedreira, Covas Pedreira, Covas 2005 Rústico
1201510 Porción de terreo na Pedreira, Covas Pedreira, Covas 2005 Rústico
1201520 Porción de terreo en San Xurxo San Xurxo 2005 Rústico
1201530 Porción de terreo en Cal da Area, Doniños Cal da Area, Doniños 2005 Rústico
1201540 Porción de terreo no camiño de Pedregueira, Fontá, Doniños Pedregueira, Fontá, Doniños 2005 Rústico
1201550 Porción de terreo en Camiño do Piñeiro, Covas Camiño do Piñeiro, Covas 2005 Rústico
1201560 Porción de terreo en Rabascosas, Mandiá Rabascosas, Mandiá 2005 Rústico
1201570 Porción de terreo na Malata 78 A Malata, 78 2005 Rústico
1201580 Porción de terreo en Quia, Serantes Quia, Serantes 2005 Rústico
1201590 Porción de terreo en Vilar, Doniños. Vilar, Doniños 2005 Rústico
1201600 Porción de terreo na rúa Valenta Rúa Valenta 2005 Rústico
1201610 Porción de terreo en Fontá, Doniños Fontá, Doniños 2005 Rústico
1201620 Porción de terreo en Vilar, Doniños Vilar, Doniños 2005 Rústico
1201630 Porción de terreo no Camiño do Piñeiro, Serantes Camiño do Piñeiro, Serantes 2005 Rústico
1201640 Porción de terreo en Pazos, Serantes Pazos, Serantes 2005 Rústico
1201650 Porción de terreo en Pazos, Serantes Pazos, Serantes 2005 Rústico
1201660 Porción de terreo na rúa Valenta Rúa Valenta 2005 Rústico
1201670 Porción de terreo en Beleicón, Santa Cecilia Beleicón, Santa Cecilia 2005 Rústico
1201680 Porción de terreo en Covarradeiras, Covas Covarradeiras, Covas 2005 Rústico
1201690 Porción de terreo na Regueira, Brión A Regueira, Brión 2005 Rústico
1201700 Porción de terreo en As Penas, Brión As Penas, Brión 2005 Rústico
1201710 Porción de terreo en A Cabana A Cabana 2005 Rústico
1201730 Porción de terreo en Vila da Area, San Xurxo Vila da Area, San Xurxo 2005 Rústico
1201740 Porción de terreo en A Bailadora, Mandiá A Bailadora, Mandiá 2005 Rústico
1201750 Porción de terreo en Vilela, Mandiá Vilela, Mandiá 2005 Rústico
1201760 Porción de terreo en Vila da Area, San Xurxo Vila da Area, San Xurxo 2005 Rústico
1201770 Porción de terreo en Cha, Mandiá Cha, Mandiá 2005 Rústico
1201780 Porción de terreo en Cha, Mandiá Cha, Mandiá 2005 Rústico
1201790 Porción de terreo en A Pedreira, Covas A Pedreira, Covas 2005 Rústico
1201800 Porción de terreo en Ragón, Covas Ragón, Covas 2005 Rústico
1201810 Porción de terreo en Ragón, Covas Ragón, Covas 2005 Rústico
1201820 Porción de terreo en Vilasanche, Serantes Vilasanche, Serantes 2005 Rústico
1201830 Porción de terreo en Vilasanche, Serantes Vilasanche, Serantes 2005 Rústico
1201840 Porción de terreo en Beleicón, Santa Cecilia Beleicón, Santa Cecilia 2005 Rústico
1201850 Porción de terreo en As penas, Brión As Penas, Brión. 2005 Rústico
1201860 Porción de terreo en Vilela, Mandiá Vilela, Mandiá 2005 Rústico
1201870 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2005 Rústico
1201880 Porción de terreo en Valón Valón, estrada de Valón a Vilasanche. 2005 Rústico
1201890 Porción de terreo en Vila da Area, San Xurxo. Vila da Area, San Xurxo. 2005 Rústico
1201900 Porción de terreo en Penencia, Doniños Penencia, Doniños 2005 Rústico
1201910 Parcela en A Malata, 22 A Malata, 22 2005 Rústico
1201920 Parcela na Malata A Malata 2005 Rústico
1201930 Porción de terreo en Cortiñas, Doniños Cortiñas, Currás, Doniños 2005 Rústico
1201940 Porción de terreo en Gañaria, Chá, Mandiá Chá, Madiá 2005 Rústico
1201950 Porción de terreo en Barreiro, Covas Barreiro, Covas 2005 Rústico
1201960 Parcela en A Malata, Serantes A Malata, Serantes 2006 Rústico
1201970 Porción de terreo en Vilasánchez, Serantes Vilasánchez, Serantes 2006 Rústico
1201980 Porción de terreo en Monte da Pedra, Serantes Monte da Pedra, Serantes 2006 Rústico
1201990 Porción de terreo en Pedreiras, Covas Pedreiras, Covas 2006 Rústico
1202000 Porción de terreo en O Pico, Valón O Pico, Valón 2006 Rústico
1202010 Porción de terreo en Valenta, Catabois Valenta, Catabois 2006 Rústico
1202020 Porción de terreo en Vilar, Doniños Vilar, Doniños 2006 Rústico
1202030 Porción de terreo en Pousada, Santa Cecilia Pousada, Santa Cecilia 2006 Rústico
1202040 Porción de terreo en Montecoruto, A Cabana Montecoruto, A Cabana 2006 Rústico
1202050 Porción de terreo en Paredón Paredón 2006 Rústico
1202060 Porción de terreo en Paredón Paredón 2006 Rústico
1202070 Porción de terreo en Vilasánchez, Serantes Vilasánchez, Serantes 2006 Rústico
1202080 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2006 Rústico
1202090 Antigo estaleiro da Graña, Brisas del Mar Judres de Abaixo, A Graña Polígono 026 Parcela 003300 Paraje A Cabana - Ferrol. 2006 Rústico
1202101 Lavadoiro en Avenida de Santa Mariña Avenida de Santa Mariña 2007 Rústico
1202111 Lavadoiro na Feira do Dous, Serantes Feira do Dous, Serantes 2007 Rústico
1202121 Lavadoiro en San Antonio, A Cabana San Antonio, A Cabana 2007 Rústico
1202131 Lavadoiro en San Felipe San Felipe 2007 Rústico
1202141 Lavadoiro en San Cristovo, Brión San Cristovo Brión, 2007 Rústico
1202151 Lavadoiro en Liñares, Brión Liñares, Brión 2007 Rústico
1202161 Lavadoiro en Aneiros, Serantes Aneiros, Serantes 2007 Rústico
1202171 Lavadeiro en Pazos, Serantes Pazos, Serantes 2007 Rústico
1202181 Lavadoiro en Bustelo, Mandiá Bustelo, Mandiá 2007 Rústico
1202191 Lavadoiro en Bustelo, Mandiá Bustelo, Mandiá 2007 Rústico
1202201 Lavadeiro en Covas Covas 2007 Rústico
1202211 Lavadoiro en A Pedreira, Covas A Pedreira, Covas 2007 Rústico
1202220 Lavadoiro en Esmelle Estrada de Esmelle-Covas 2007 Rústico
1202231 Lavadoiro en Cha, Esmelle Cha, Esmelle 2007 Rústico
1202241 Lavadoiro en Esmelle Estrada de Rosedoiro-Esmelle 2007 Rústico
1202251 Lavadoiro en Esmelle Estrada de Esmelle-San Xurxo 2007 Rústico
1202261 Lavadoiro en Vila da Igrexa, San Xurxo Vila da Igrexa, San Xurxo 2007 Rústico
1202271 Lavadoiro na Barca de Arriba, Valón Vello Barca de Arriba, Valón Vello 2007 Rústico
1202350 Porción de terreo en Barca de Abaixo, tamén Cabreira, no lugar da Cabana A Cabana, Barca de Abaixo 2009 Rústico
1202360 Porción de terreo en Barca de Abaixo, tamén Cabreira, no lugar da Cabana Barca de Abaixo, A Cabana 2009 Rústico
1202370 Porción de terreo no sitio de "Revolta", no lugar de Calvario e tamén Pallota O Calvario, A Pallota, Sta. Cecilia 2009 Rústico
1202380 Porción de terreo no lugar de Pereiro, Valón, Doniños Lugar de Pereiro, Valón, Doniños 2009 Rústico
1202390 Porción de eterreo no lugar de Montecuruto e tamén Aforada Montecuruto 2009 Rústico
1202400 Porción de terreo no lugar da Pedreira, Pozas 138 (antes 52) Pedreira, Pozas 2009 Rústico
1202410 Porción de terreo na parroquia de San román de Doniños, sitio chamado Maxolo, no lugar do Pilar San Román de Doniños 2009 Rústico
1202420 porción de terreno en Aneiros Aneiros 2009 Rústico
1202430 porción de terreo no lugar de Pousada de Arriba, Vinculeiro, Sta. Cecilia Vinculeiro, Santa Cecilia 2009 Rústico
1202440 Porción de terreo no sitio chamado Ramallal, en Aneiros, Serantes Aneiros, Serantes 2009 Rústico
1202450 porción de terreo no lugar do Campamento, Xoane lugar do Campamento, Xoane 2009 Rústico
1202460 Porción de terreo no lugar de Souto, Serantes lugar de Souto, Serantes 2009 Rústico
1202470 Porción de terreo da parcela nº 92 da Concentración Parcelaria de Covas-Esmelle-Marmancón e Mandiá Sitio chamado Campote en Covas na zona da Concentración parcelaria 2009 Rústico
1202480 Porcións de terreo en San Felipe San Felipe 2009 Rústico
1202490 Porción de terreo no lugar denominado ncelas" ou "Río do Picho", Pazos, Serantes Pazos, Serantes 2009 Rústico
1202500 Porción de terreo no lugar de Barca de Abaixo, tamén Cabreira, no lugar da Cabana Barca de Abaixo, A Cabana 2009 Rústico
1202510 Porción de terreo en Barca de Abaixo, tamén Cabreira, no lugar da Cabana Barca de Abaixo, A Cabana 2009 Rústico
1202520 Porción de terreo en Barca de Abaixo, tamén Cabreira, no lugar da Cabana Barca de Abaixo, A Cabana 2009 Rústico
1202530 Porción de terreo a monte ao sitio de "Tars a Horta e Campo de Afora e tamén Monte da Fora", en San San Cristovo 2009 Rústico
1202540 Porción de terreo en "Barreiros", Vila da Igrexa Vila da Igrexa 2009 Rústico
1202550 Porción de terreo na zona da Concentración parcelaria de Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá, no sitio de Bustelo, Mandiá 2009 Rústico
1202560 Porción de terreo na parroquia de Santa Uxía de Mandiá, lugar de Bustelo Bustelo, Mandiá 2009 Rústico
1202570 Porción de terreo no sitio de Cercado, na Pedreira, Covas Pedreira, San Martín de Covas 2009 Rústico
1202580 Porción de terreo en Fontá, Doniños no sitio "Pedra" ou "Fontá" Fontá, Doniños 2009 Rústico
1202590 Porción de terreo en Fontá, Doniños no sitio que chaman "Pedra" ou "Fontá" Fontá, Doniños 2009 Rústico
1202600 Porción de terreo en Fontá, Doniños no sitio chamado "Pedra" ou "Fontá" Fontá, Doniños 2009 Rústico
1202610 Porción de terreo en Fontá, Doniños no lugar que chaman "Pedra" ou "Fontá" Fontá, Doniños 2009 Rústico
1202620 Porción de terreo en Fontá, Doniños no lugar chamado "Pedra" ou "Fontá" Fontá, Doniños 2009 Rústico
1202630 Porción de terreo en Fontá, Doniños no lugar chamado "Pedra" ou "Fontá" Fontá, Doniños 2009 Rústico
1202640 Porción de terreo na Moreira de Arriba, Doniños Doniños 2009 Rústico
1202651 0 Rústico
1202661 0 Rústico
1202671 0 Rústico
1202680 Porción de terreo no sitio de Moxón, hoxe lugar de Cha da Mariña lugar de Cha da Mariña, Esmelle 2013 Rústico
1202690 Porción de terreo no lugar de Soagraña, no sitio de Tomares. Covas 2018 Rústico
1202700 Porción de terreo no sitio de Coto de Cal de Area Doniños 2018 Rústico
1202710 Porción de terreo da finca a labradío e prado en Fraga (Finca nº6 afectada polo Proxecto de ampliac Serantes 2019 Rústico
1202730 Finca nº 77432/ Predio nº 21 -Polígono 1- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria de Covas- Esmelle-Marmancón- Mandiá 2020 Rústico
1202740 Finca nº 77455 / Predio nº 47 - Polígono 1- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria de Covas -Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202750 Finca nº 77603/ Predio nº 212 - Polígono 1 - do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración Parcelaria de Cobas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202760 Finca nº 81136 / Predio nº 434 - Polígono 2- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria de Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202770 Finca nº 81196 Predio nº 506 - Polígono 2- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria de Covas-Esmelle-Marmancón -Mandiá 2020 Rústico
1202780 Finca nº 81653 /Predio nº 1035 -Polígono 3- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria de Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202790 Finca nº 81773 / Predio nº 1185 -Polígono 3- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202800 Finca nº 81802 / Predio nº 1223 - Polígono 3- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202810 Finca nº 77944 / Predio nº 1402 -Polígono 5- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202820 Finca nº 77983 /Predio nº 1445 -Polígono 5- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202830 Finca nº 78293 / Predio nº 1771 - Polígono 6- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202840 Finca nº 78294 /Predio nº 1772 - Polígono 6 - do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración Parcelaria Covas -Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202850 Finca nº 78416 / Predio nº 1897 - Polígono 6- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón- Mandiá 2020 Rústico
1202860 Finca nº 80690 / Predio nº 2119 -Polígono 7- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202870 Finca nº 80938 /Predio nº 2395 - Polígono 7- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marancón-Mandiá 2020 Rústico
1202880 Finca nº 81010/ Predio nº 2482 -Polígono 7- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202890 Finca nº 81125 /Predio nº 2607 -Polígono 7 do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202900 Finca nº 78608 /Predio nº 2651 -Polígono 8- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202910 Finca nº 78753 / Predio nº 2817 -Polígono 8- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas- Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202920 Finca nº 78771 /Predio nº 2838 -Polígono 8- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202930 Finca nº 78792 / Predio nº 2863 - Polígono 8- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202940 Finca nº 78804 / Predio nº 2877 -Polígono 8- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202950 Finca nº 78829 /Predio nº 2903 -Polígono 8- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202960 Finca nº 78919/ Predio nº 3005- Polígono 9- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202970 Finca nº 78980/ Predio 3075- Polígono 9- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá. 2020 Rústico
1202980 Finca nº 79025 / Predio 3127-1 - Polígono 9- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1202990 Finca nº79026 / Predio 3127-2 - Polígono 9 - do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203000 Finca nº 79043 / Predio 3146 - Polígono 9- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203010 Finca nº 79175 / Predio 3292 - Polígono 10 - do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203020 Finca nº 79325 / Predio 3465 - Polígono 10- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmarcón-Mandiá 2020 Rústico
1203030 Finca nº 79326 / Predio 3466 - Polígono 10 - do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203040 Finca nº 79343 / Predio 3485 -Polígono 10 - do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203050 Finca nº 79374 /Predio 3519 -Polígono 10 - do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203060 Finca nº 79463 /Predio 3628 - Polígono 11- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203070 Finca nº 79466 /Predio 3632 - Polígono 11- do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203080 Finca nº 79481 /Predio 3649-2 -Polígono 11 - do Plano xeral da concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmarcón-Mandiá 2020 Rústico
1203090 Finca nº 79485 /Predio 3653-1 -Polígono 11 - do Plano xeral de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203100 Finca nº 79486 /Predio 3653-2 -Polígono 11 - do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203110 Finca nº 79559 / Predio 3745 -Polígono 11- do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203120 Finca nº 79703 / Predio 3911 - Polígono 12- do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203130 Finca nº 79739 / Predio 3950-1 - Polígono 12- do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203140 Finca nº 79741 / Predio 3951 - Polígono 12- do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203150 Finca nº 79768 7 Predio 3979 -Polígono 12- do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203160 Finca nº 79770 / Predio 3983 -Polígono 12- do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203170 Finca nº 79778 / Predio 3993 - Polígono 12- do Plano de concentración parcelaria Concentración paracelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203180 Finca nº 79897 /Predio 4119 -Polígono 13 -do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203190 Finca nº 7993 / Prediio 4125 - Polígono 13- do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203200 Finca nº 79935 / Predio 4162 - Polígono 13- do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203210 FInca nº 79989 /Predio 4222 - Polígono 13 - do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203220 Fincas nº 79990 / Predio 4223 - Polígono 13 do Plano de concentración parcelaria. Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203230 Finca nº 80027 / Predio 4265 - Polígono 13 - do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203240 Finca nº 80075 /Predio 4318 - Polígono 13 - do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203250 Finca nº 80095 / Predio 4343 -Polígono 13 -do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203260 Finca nº 80194/ Predio 4454 - Polígono 14 do Plano da concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203270 Finca nº 80196/ Predio 4456-2 - Polígono 14 do Plano da concentrción parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203280 Finca nº 80200/ Predio 4462 - Polígono 14 do Plano da concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203290 Finca nº 80236/ Predio 4512 -Polígono14 do Plano de concentración parcelaria. Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón -Mandiá 2020 Rústico
1203300 Finca nº 80239/ Predio 4515 - Polígono 14 do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203310 Finca nº 80269/ Predio 4548 -Polígono 15 do Plano de concentración parcelaria. Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203320 Finca nº 80277 / Predio 4562 - Polígono 15 do plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203330 Finca nº 80312 /Predio 4605 -Polígono 15 do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203340 Finca nº 80346/ Predio 4641 -Polígono 15 do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá. 2020 Rústico
1203350 Finca nº 80347/ Predio 4642 -Polígono 15 do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203360 Finca nº 80348/ Predio 4644 -Polígono 15 do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203370 Finca nº 80375/ Predio 4672 -Polígono 15 do Plano de concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón- Mandiá 2020 Rústico
1203380 Finca nº 80398/ Predio 4701- Polígono 16 do Plano de concentración parcelaria. Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203390 Finca nº 80436/ Predio 4749 -Polígono 16 do Plano de concentración parcelaria. Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203400 Finca nº 80574/ Predio 4926 -Polígono16 do Plano da concentración parcelaria Concentración parcelaria Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá 2020 Rústico
1203410 Terreo - Parcela 00182 do polígono 036 Doniños -Monte a Balea (Á beira da lagoa) 2022 Rústico
1300071 Porción de terreo en Santa marina do Vilar, Chousa Chousa núm. 28 2010 Urbano
1300171 Porción de terreo na rúa Marola núm. 47 Marola núm. 47 2010 Urbano
1300275 Porción de terreo na avda. da Residencia avda. da Residencia 2010 Urbano
1300280 Porción de terreo na estrada de Catabois Estrada de Catabois núm. 754 2010 Urbano
1300290 Porción de terreo na estrada de Catabois estrada de Catabois 2010 Urbano
1300361 Porción de terreo na estrada de Catabois Estrada de Catabois 756 2013 Urbano
1400131 Porción de terreo no lugar de Pereiro, Doniños Estrada Valón, Brión 2013 Urbano
1400158 Porción de terreo no lugar de Aneiros Aneiros 22-24-26 2013 Urbano
1400182 Porción de terreo en Rabascosas, Mandiá Rabascosas, Mandiá 2010 Urbano
1400266 Porción de terreo en San Cristobo San Cristobo 2010 Urbano
1400441 Porción de terreo no lugar de Campamento, Serantes Campamento, Serantes 2010 Urbano
1400441 Porción de terreo no lugar de Campamento, Serantes e Porta de Neira Campamento, Serantes e Porta de Neira 2010 Urbano
1400450 Porción de terreo no Bosque, Serantes O Bosque, Serantes 2010 Urbano
1400460 Porción de terreo no lugar de Pepina, Fontá, Doniños Fontá, Doniños 2010 Urbano
1400470 Porción de terreo no lugar de Zarralta, Covas Zarralta, Covas 2010 Urbano
1400480 Porción de terreo en Bustelo, Mandiá Bustelo núm. 39, Mandiá 2010 Urbano
1400490 Porción de terreo no camiño do Paredón esquina estrada FE-13. Camiño do Paredón esquina Estrada FE-13 2010 Urbano
1400500 Porción de terreo no lugar de Soagraña, Cobas Soagraña, Cobas 2010 Urbano
1400510 Porción de terreo no lugar de Castro, Doniños Castro, Doniños 2010 Urbano
1400520 Porción de terreo na Croa núm. 112, Fontá, Doniños Croa 112, Fontá, Doniños 2010 Urbano
1400530 Porción de terreo no lugar de Empedrido, A Malata A Malata 2010 Urbano
1400540 Porción de terreo en Pazos núm. 60 ("Río do Pincho", lugar de Hortas) Pazos núm. 60 2010 Urbano
1400550 Porción de terreo en Seara, Montecoruto, Serantes Montecoruto, Serantes 2010 Urbano
1400560 Porción de terreo no sitio Tarreo da Porta, Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2010 Urbano
1400570 Porción de terreo no lugar de Casal dos Ovos, Sta. Marina do Vilar Santa Mariña 73-75 esquina Casal dos Ovos 2010 Urbano
1400580 Porción de terreo en Fontá, Doniños Fontá, Doniños (fronte o camiño As Ribas) 2010 Urbano
1400590 Porción de terreo en Covarradeiras Covarradeiras núm. 87 2010 Urbano
1400600 Porción de terreo no lugar do Bosque Camiño do Bosque 50 2010 Urbano
1400610 Porcións de terreo no lugar de Pau da Bandeira, Vidueiro, Beleicón Vidueiro, Beleicón, San Pedro 2010 Urbano
1400620 Terreo afectado polas obras de sostemento dun noiro (talud) na praia da Graña A Graña 2011 Urbano
1400621 Porción de terreo afectado polas obras de sostemento dun noiro (talud) na praia de A Graña A Graña 2013 Urbano
1400622 Porción de terreo afectado polas obras de sostemento dun noiro (talud) na praia de A Graña A Graña 2013 Urbano
1400623 Porción de terreo afectado polas obras de sostemento dun noiro (talud) na praia de A Graña A Graña 2013 Urbano
1400624 Porción de terreo afectado polas obras de sostemento dun noiro (talud) na praia de A Graña A Graña 2013 Urbano
1400625 Porción de terreo afectado polas obras de sostemento dun noiro (talud) na praia de A Graña A Graña 2013 Urbano
1400650 Finca no lugar de Pepina, Doniños Doniños 2011 Urbano
1400660 Porción de terreo no lugar de Barcias, no Espiño rúa Basanta 2011 Urbano
1400670 Finca no lugar de Horta de Abaixo, Valón Horta de Abaixo, Valón 2011 Urbano
1400680 Porción de terreo no lugar do Pico, Santa Cecilia O Pico, Santa Cecilia 2011 Urbano
1400690 Porción de terreo no camiño da Pega, Catabois Estrada de Catabois 704 parcela 2, Camiño da Pega, 2011 Urbano
1400700 Porción de terreo en Catabois Catabois 2011 Urbano
1400710 Porción de terreo en O Castro, Santa Icía O Castro, Santa Icía 2011 Urbano
1400720 Porción de terreo en Santa Cecilia, lugar de Vinculeiro Vinculeiro, Santa Cecilia 2011 Urbano
1400730 Porción de terreo no lugar de Pita núm. 85, Sta. María de Brión Sta. María de Brión 2011 Urbano
1400740 Porción de terreo no sitio de Quintas ou Valado Bertón 2011 Urbano
1400750 Porción de terreo no lugar de Quintas ou Valado rúa Nova apertura, Bertón e Barbeito 2011 Urbano
1400760 Porcións de terreo (dúas) no sitio denominado Lero (Vilasanche) Vilasanche, Lero 2011 Urbano
1400770 Porción de terreo en Corgos, Tras do Río, Redondo, Milleira, Igrexa ou lugar de Cañón, Brión Brión 2011 Urbano
1400780 Porción de terreo na estrada de Catabois núm. 272 Estrada de Catabois 272 2011 Urbano
1400830 Porción de terreo no lugar de Chousa, San Pedro de Leixa Chousa, San Pedro de Leixa 2011 Urbano
1400840 Porción de terreo no lugar de O Pereiro, Fontá, Doniños Fontá, Doniños 2011 Urbano
1400850 Porción de terreo no lugar de Corredoria, Doniños Doniños 2011 Urbano
1400860 Porción de terreo en Chá, Mandiá Chá 31, Mandiá 2011 Urbano
1400870 Porción de terreo en Ferreira de Ragón Ferreira de Ragón 2011 Urbano
1400880 Porción de terreno no lugar de Salgueiro, Chá, Mandiá Chá, Mandiá 2011 Urbano
1400890 Porción de terreo no lugar de Juntille, San Salvador de Serantes Juntille, Pazos, Serantes 2011 Urbano
1400900 Porción de terreo na estrada de Catabois, parroquia de San Pablo estrada de Catabois núm. 582 e rúa de novo trazado 2011 Urbano
1400910 Dúas porcións de terreo na estrada Alta do Porto estrada Alta do Porto 2011 Urbano
1400920 Porción de terreo no Camiño da Pega núm. 4 Camiño da Pega núm. 4 2011 Urbano
1400930 Dúas porcións de terreo no lugar de Prior, parroquia de San Martín de Covas Prior, Covas 2011 Urbano
1400940 Porción de terreo no lugar de Montecuruto, A Cabana Montecuruto, A Cabana 2011 Urbano
1400950 Porción de terreo no Escorial Escorial 2011 Urbano
1400960 Porción de terreo no lugar de Vinculeiro, Santa Cecilia Vinculeiro, Sta. Cecilia 2011 Urbano
1400970 Porción de terreo no sitio de "Judias", A Cabana, Montecuruto A Cabana, Montecuruto 2011 Urbano
1400990 Porción de terreo en Aneiros, Serantes Serantes núm. 31 2011 Urbano
1401000 Porción de terreo no lugar do Calvario, Santa Cecilia de Trasancos O Calvario 20, Sta. Cecilia de Trasancos 2011 Urbano
1401020 Porción de terreo en Canido, rúa de nova apertura s/nº esquina Muíño do Vento rúa de nova apertura s/nº esquina Muiño do Vento 2011 Urbano
1401030 0 Urbano
1401040 Parcela no Ensanche B, rúa México con Bolivia rúa México con Bolivia 2012 Urbano
1401051 Centro Cívico Social de San Pablo (Catabois) rúa Carballo. San Pablo, Catabois 2012 Urbano
1401070 Porción de terreo en Prior, Covas Prior, Cobas 2013 Urbano
1401080 Labradío chamado "Codesal", Seoane Santa María de Villar. Catabois 2012 Urbano
1401091 AUDITORIO FERROL avda. do Mar s/nº 2013 Urbano
1401100 parcela en Papoi, Marmancón Papoi núm. 18, ao sitio de "Cortiña" e "Castro" 2012 Urbano
1401110 Porción de terreo en Martín, Brión lugar de Martín núm. 11, Brión. Parcela 1 2012 Urbano
1401120 Porción de terreo en Santa María de Brión, lugar de Martín Martín núm. 11, Brión. Parcela 2, sitio chamado "Vico do Campo" 2012 Urbano
1401130 Porción de terreo en Cha da Mariña, Esmelle Cha da Mariña, Esmelle 2012 Urbano
1401140 Porción de terreo no lugar de Chá, Mandiá Chá núm. 31, Mandiá 2012 Urbano
1401150 Porción de terreo no lugar de Chá, Mandiá Chá, Mandiá 2012 Urbano
1401160 Porción de terreo no lugar de Chá, Mandiá Chá núm. 21, Mandiá 2012 Urbano
1401170 Porción de terreo en Viladóniga, Serantes Viladóniga, Serantes 2012 Urbano
1401180 Porción de terreo no lugar de A Barca, A Cabana, Valón A Barca, A Cabana 2012 Urbano
1401190 Porción de terreo na estrada da Malata estrada da Malata, parroquia de Serantes 2012 Urbano
1401200 Porción de terreo en Vinculeiro, Santa Cecilia lugar de Cruz de Abaixo, Vinculeiro, Santa Cecilia 2012 Urbano
1401210 Porción de terreo en A Chousa, Valón A Chousa, Valón, "Cerdeira" ou "Tarreo" 2012 Urbano
1401220 Porción de terreo no lugar de Pereiro, Valón parroquia de San Román de Doniños, lugar de Pereiro, Valón 2012 Urbano
1401230 Porción de terreo no lugar de Cabreira 47, A Cabana San Antonio da Cabana, no lugar de "Cabreira" ou "Barca de Arriba" 2012 Urbano
1401240 Porción de terreo na Cabana, no lugar da "Cabreira" ou "Barca de Arriba" A Cabreira 47, A Cabana 2012 Urbano
1401250 Porción de terreo na Pedreira 138, Covas lugar da Pedreira 138, Covas 2012 Urbano
1401260 Porción de terreo no lugar de A Seara, A Cabana A Seara, A Cabana 2012 Urbano
1401270 Porción de terreo en Catabois estrada de Catabois 2012 Urbano
1401281 Porción de terreo no camiño Barbeito camiño Barbeito 2013 Urbano
1401290 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401300 Porción de terreo na estrada de Catabois estrada de Catabois 384 2012 Urbano
1401350 Porción de terreo no Bertón Plan Parcial do Bertón 2012 Urbano
1401360 Porcións de terreo no Bertón (dúas) Plan Parcial do Bertón 2012 Urbano
1401370 Porción de terreo no Bertón Plan Parcial do Bertón 2012 Urbano
1401380 Porción de terreo no Bertón Plan Parcial do Bertón 2012 Urbano
1401390 Porción de terreo no Bertón Plan Parcial do Bertón 2012 Urbano
1401400 Porción de terreo no Bertón Plan Parcial do Bertón 2012 Urbano
1401410 Porción de terreo no Bertón Plan Parcial do Bertón 2012 Urbano
1401420 Porción de terreo no Bertón Plan Parcial do Bertón 2012 Urbano
1401430 Parcela dentro de la UA 20-1. Ensanche A rúas Venezuela, Nicaragua, Barbeito e estrada de Castela 2013 Urbano
1401441 Centro Municipal de Servizos Sociais avda. de Vigo 2013 Urbano
1401451 Local Social AVV Sta. Comba de Covas parroquia de Covas (solar xunto á igrexa parroquial) 2013 Urbano
1401460 Porción de terreo no lugar de Redondo, Mandiá Redondo, Mandiá 2013 Urbano
1401470 Porción de terreo lugar de Aldea núm. 116, Covas 2013 Urbano
1401480 Porción de terreo na parroquia de San Martiño de Covas, zona de Concentración Parcelaria Soagraña, Covas 2013 Urbano
1401490 Porción de terreo na parroquia de San Román de Doniños, "lugar de Núñez" Vilar, Doniños 2013 Urbano
1401500 Porción de terreo no lugar das Cabazas, Covas A Pedreira, Covas 2013 Urbano
1401510 Porción de terreo no lugar de Soagraña, Covas Soagraña, Covas 2013 Urbano
1401520 Porción de terreo no lugar de Basanta Basanta núm. 43 2013 Urbano
1401580 Parcela con casa de dúas plantas na rúa Manuel Belando Manuel Belando núm. 74 2013 Urbano
1401590 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401600 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401610 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401620 Porción de terreo na rúa Manuel Belando núm. 68 Manuel Belando núm. 68 con rúa Cabo Prior 2015 Urbano
1401630 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401640 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401650 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401660 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401670 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401680 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (Polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401690 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (Polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401700 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (Polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401710 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401720 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401730 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401740 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (Polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401750 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401760 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401770 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401780 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401790 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401800 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401810 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401820 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401830 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401840 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401850 parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401860 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401890 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401900 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401910 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401920 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401930 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401940 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401950 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401960 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401970 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401980 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1401990 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402000 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402010 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402020 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402030 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402040 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402050 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402060 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402070 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402080 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402090 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402100 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402110 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402130 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402140 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402150 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402160 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402170 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402180 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402190 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402200 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402210 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402220 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402230 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402240 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402250 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402260 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402270 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402280 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402290 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402300 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402310 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402320 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402330 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402340 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402350 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402360 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402370 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402380 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402390 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402400 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402410 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402420 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402430 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402440 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402450 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402460 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402470 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402480 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402490 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402500 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402510 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402520 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402530 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402540 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402550 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402560 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402570 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402580 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402590 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402600 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402610 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402620 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402630 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402640 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402650 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402660 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402670 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402680 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402690 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402700 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402710 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402770 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402870 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402881 Centro Cívico de Canido-Centro para as persoas maiores e centro infantil 2015 Urbano
1402890 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402900 Parcela en Caranza Sta. María e Cranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402910 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402920 Parcela en Caranza Sta. María de Caranza (polígono de Caranza) 2013 Urbano
1402930 Porción de terreo no lugar de A Barca, A Cabana A Barca, A Cabana 2013 Urbano
1402940 Porción de terreo no lugar de Vilasanche, Serantes Vilasanche, Serantes 2013 Urbano
1402950 Porción de terreo no lugar de Muíño do Vento, Mandiá Muíño do Vento, Mandiá 2013 Urbano
1402960 Porción de terreo na rúa Pedregás rúa Pedregás 47 2013 Urbano
1402970 Porción de terreo no lugar de Lodeiro, San Xoán de Esmelle Lodeiro, San Xoán de Esmelle 2013 Urbano
1402980 Porción de terreo no lugar de Redondo, Chá de Mandiá Chá de Mandiá 2013 Urbano
1402990 Porción de terreo no lugar de Barcia, parroquia de San Xoán de Esmelle San Xoán de Esmelle 2013 Urbano
1403000 Porción de terreo no lugar de Castiñeira, Esmelle Castiñeira, Esmelle 2013 Urbano
1403011 Edificio núm. 220 da rúa Magdalena Magdalena núm. 220 con rúa Arce 2014 Urbano
1403020 Lugar de Ramallal, Aneiros, Serantes Ramallal, Aneiros, Serantes 2014 Urbano
1403060 Porción de terreo (finca nº 64) rúas Bertón, Barbeito, a Parda e a súa conexión co PP-1-R 2015 Urbano
8180002 Refuxo de animais (canceira) Mougá 2013 Urbano
8180050 Antiguas instalacións destinadas a Feria de Muestras A Malata (Punta Arnela) 2015 Urbano
8180061 0 Urbano
8180070 Porción de terreo en rúa de nova apertura (entre rúa Insua e Maiola) rúa de nova apertura entre as rúas Insua e Maiola 2015 Urbano
8180080 Porción de terreo en rúa de nova apertura (entre rúa Insua e Maiola) rúa de nova apertura entre as rúas Insua e Maiola 2015 Urbano
8180090 Parcela de reserva viaria RsV-1 dentro do PP-4-R "O Boial" PP-4-R O Boial, Sta. Cecilia 2015 Urbano
8180100 Parcela RsV-2 dentro do PP-4-R "O Boial" PP-4-R O Boial, Sta. Cecilia 2015 Urbano
8180110 Parcela RsV-3 dentro do ámbeto do PP-4-R "O Boial" PP-4-R O Boial, Sta. Cecilia 2015 Urbano
8180120 Parcela RsV-4 dentro do PP-4-R "O Boial" PP-4-R O